Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Ht19 Fortsättningskurs i hållbar utveckling

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Yrkeshögskolekurs
Ämne/kursnamn Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Ht19 Fortsättningskurs i hållbar utveckling
Föreläsare MSc Scott Erica / m.fl.
Studiepoäng 5
Kursram Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.
Kurstider torsdag 24.10.2019 kl.18:00-20:30
torsdag 31.10.2019 kl.18:00-20:30
torsdag 7.11.2019 kl.18:00-20:30
torsdag 14.11.2019 kl.18:00-20:30
torsdag 21.11.2019 kl.18:00-20:30
torsdag 12.12.2019 kl.18:00-20:30
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 06.10.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Förkunskaper Godkänd närvaroprocent (75%) vid introduktionskursen i hållbar utveckling är ett krav för deltagande.
Mål Deltagaren får fördjupad förståelse för komplexa utmaningar och möjligheter inom ledarskap och verksamhetsstyrning för hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan. Insikterna är tillämpningsbara i kursdeltagarens arbetsliv.
Innehåll 1. Översiktlig genomgång av hållbarhetsutmaningen och strategisk metod.
2. Fred och juridiska rättigheter som en förutsättning för hållbar utveckling.
3. Att göra skillnad med hjälp av psykologi.
4. Ekonomins roll som ett medel för hållbar utveckling.
5. Ledarskap för omställning.
6. Presentation av slutuppgift.


Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla dig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan. (läs mera i bifogade PDF-filen).
Examination Aktiv närvaro vid närstudietillfällena (minst 75%), godkända kursuppgifter, godkänd slutuppgift.
Litteratur Länk till PDF-fil med litteraturlista samt närmare presentation av innehållet och närstudiedagarna:
https://drive.google.com/file/d/11lhRaBOV_cdVUncuM5IMJ4NpZLOCrf4D/view?usp=sharing

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:19