Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Ht19 Introduktion till hållbar utveckling INSTÄLLD

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Yrkeshögskolekurs
Ämne/kursnamn Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Ht19 Introduktion till hållbar utveckling
Föreläsare MSc Scott Erica / m.fl.
Studiepoäng 3
Kursram Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.
Kurstider torsdag 29.8.2019 kl.18:00-20:30
torsdag 5.9.2019 kl.18:00-20:30
torsdag 12.9.2019 kl.18:00-20:30
torsdag 19.9.2019 kl.18:00-20:30
torsdag 26.9.2019 kl.18:00-20:30
torsdag 10.10.2019 kl.18:00-20:30
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 12.08.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Deltagaren får grundläggande förståelse för utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan. Kunskaperna och insikterna är tillämpningsbara i kursdeltagarens arbetsliv.
Innehåll 1. Nedslag i historien - från miljö till hållbar utveckling.
2. Strategisk hållbar utveckling.
3. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.
4. Planetära gränser och goda exempel.
5. Social hållbarhet.
6. Presentation av slutuppgift.

Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla sig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan (läs mer i bifogade PDF-filen).
Examination Aktiv närvaro vid närstudietillfällena (minst 75%), godkända kursuppgifter, godkänd slutuppgift.
Litteratur Länk till PDF-fil med litteraturlista samt närmare presentation av innehållet och närstudiedagarna:
https://drive.google.com/file/d/12jn4WiaQ-MOD36rgraFgqpcoAE9mj2ig/view?usp=sharing
Övrig information Hösten 2019 erbjuds också en Fortsättningskurs i hållbar utveckling (5 sp).

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:07