Vård - Ht19 Mikrober och mikrobsjukdomar, del 1: introduktion och virussjukdomar

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Vård - Ht19 Mikrober och mikrobsjukdomar, del 1: introduktion och virussjukdomar
Föreläsare Docent i virologi, universitetslektor, specialist i klinisk mikrobiologi Söderlund-Venermo Maria / FM Virtanen Kira
Kursram Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:
Vid minst 10 deltagare 365€+24 % moms
Vid minst 12 deltagare 330€+24% moms
Vid minst 15 deltagare 280€ +24% moms

Denna föreläsning följs senare av del 2 där fokus kommer att ligga på bakterier, infektionssjukdomar och antibiotika.
Mer information om kursinnehållet vid del 2 ges under den första kursdelen samt på hemsidan www.open.ax under hösten.
Kurstider Onsdag 23.10.2019 kl 09:00-16:00
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 25.09.2019
Bindande anmälan Ja
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 280
Kommentar Inkl för- och eftermiddagskaffe
Inledning Utbildningen ordnas i samarbete med Helsingfors universitets
utbildnings- och utvecklingstjänster HY+
Målgrupp Preliminär målgrupp för utbildningen är vårdare inom allmän sjukvård, farmaceuter och provisorer.
Mål Målsättningen med utbildningen är att repetera deltagarnas kunskaper om mikrober, deras förökning och hur mikrobsjukdomar smittar. Speciell fokus under utbildningsdagen läggs på virus och virussjukdomar, där målet är att uppdatera kompetensen om olika typer av allmänt förekommande patogena virus samt hur man diagnostiserar och preventivvårdar och vårdar virussjukdomar. Avsikten med uppdateringen av kompetensen är att deltagarna bättre kan ge råd till sina egna patienter, klienter eller kunder gällande virussjukdomar och deras vård samt känner till hur de själva kan agera preventivt i sin vardag för att förhindra mikrobsjukdomar från att smittas. Även ett inlägg om aseptik och aseptiska arbetssätt belyser hur man i sitt eget arbete ska agera för att förhindra mikrober från att sprida sig i sjukhusmiljö och vid läkemedelsframställning.
Innehåll Under utbildningsdagen behandlas följande teman:
- introduktion i mikrobiologi – kort om bakterier, svampar, parasiter och virus samt om mikrobsjukdomarnas smittovägar, diagnostik och immunitet
- vad är virus, hur de klassificeras och hur de förökar sig
- patogena virus och deras sjukdomar, vård/preventiv vård, diagnostik, o.s.v.
- aseptiska arbetssätt med tanke på arbetarens och patientens hälsa samt vid läkemedelsframställning.

Innehållet grundar sig på gällande kunskap och senaste forskningsresultat.
Arbetssätt Utbildningen består av föreläsningar, diskussioner och eventuellt även praktiska patientfall.
Övrig information Docent Maria Söderlund-Venermo fungerar som universitetslektor i virologi vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet där hon till vardags utbildar blivande läkare. Med bakgrund som mikrobiolog och gedigen forskning om virus och virussjukdomar hör hon till nationella toppexperter inom virologi. Hon är även medförfattare i virologiska lärobokskapitel både i Finland och Sverige så väl som i USA.

FM Kira Virtanen är utbildad mikrobiolog och gör som bästa sina specialiseringsstudier i sjukhusmikrobiologi i Uleåborg, NordLab.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 19:56