Psykologi - Ht19 Utvecklingspsykologi

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Psykologi - Ht19 Utvecklingspsykologi
Föreläsare PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /
Studiepoäng 10
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider lördag 2.11.2019 kl. 9:00-15:30
söndag 3.11.2019 kl. 9:00-14:45
lördag 23.11.2019 kl. 9:00-15:30
söndag 24.11.2019 kl. 9:00-15:30
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 08.10.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Kursens syfte är att ge en översikt av individens psykologiska utveckling i ett relations- och livscykelperspektiv med en strävan till helhetssyn på utveckling som en sammansatt och under hela livet pågående process. Utgående från etablerade teorier och aktuell forskning ses utvecklingen som ett samspel mellan en mångfald faktorer såväl inom som utanför individen. En bärande tanke är att följa hur personligheten grundläggs under barns- och ungdomsåren och fortsätter att utvecklas i vuxen ålder. Under kursen behandlas olika livsteman bl a anknytning, självutveckling, kognitiv utveckling, könsdifferentiering, könsroller och moralutveckling utgående från aktuell forskning.
Innehåll Kursens syfte är att ge en översikt av individens psykologiska utveckling i ett relations- och livscykelperspektiv med en strävan till helhetssyn på utveckling som en sammansatt och under hela livet pågående process. Utgående från etablerade teorier och aktuell forskning ses utvecklingen som ett samspel mellan en mångfald faktorer såväl inom som utanför individen. En bärande tanke är att följa hur personligheten grundläggs under barns- och ungdomsåren och fortsätter att utvecklas i vuxen ålder. Under kursen behandlas olika livsteman bl a anknytning, självutveckling, kognitiv utveckling, könsdifferentiering, könsroller och moralutveckling utgående från aktuell forskning.
Arbetssätt Föreläsningar, diskussioner och arbete i smågrupper.
Examination Deltagande i och rapportering från smågruppsträffar. Godkänd sluttentamen. Obligatorisk närvaro 80%.
Litteratur Havnesköld, L. & Risholm-Mothander, P (2002): Utvecklingspsykologi. Psykodynamisk teori i nya perspektiv. Liber utbildning AB.
Singelman, C.K. & Shaffer, D.R. (1995): Life-Span Human Development. Brooks/Cole: Pacific grove.
von Tetzchner, S. (2016): Utvecklingspsykologi: barn- och ungdomsåren. Lund: Studentlitteratur.

I kursen ingår föreläsningsklipp och material som sedan behandlas i följande arbetspass: -Gener, fosterutveckling och tidig neurologisk utveckling -Perception och motorik -Kognitiv utveckling -Emotionell utveckling, temperament och personlighet -Kommunikation och språk -Sociala relationer, självförståelse och moral samt verksamheter kön och ungdom -Utvecklingen under livet.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 19:36