Förskolepedagogik - Ht19 Att hantera och förebygga problemskapande beteenden (förmiddagspass)

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Förskolepedagogik - Ht19 Att hantera och förebygga problemskapande beteenden (förmiddagspass)
Föreläsare Edfelt David /
Kursram Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:
Vid minst 12 deltagare 195€+24 % moms
Vid minst 15 deltagare 170€+24% moms

Samma föreläsning erbjuds både förmiddag och eftermiddag och du väljer vid anmälan vilket tillfälle du vill delta i. Denna halvdagskurs gäller förmiddagspasset.
Kurstider Måndag 11.11.2019 kl 08:00-11:30
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 11.10.2019
Bindande anmälan Ja.
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 195
Kommentar inkl. kaffe
Inledning Tjafs, vägran och slag i förskolan – att vända trenden

En del barn i förskolan möter dagligen situationer som leder till överkrav och misslyckanden. De svarar genom sina handlingar och för pedagogen kan det innebära stora utmaningar. Barnet kanske springer iväg, säger emot, slåss eller slänger saker omkring sig. Vissa barn far runt medan andra blir oroliga eller tystna. Som personal i förskolan behöver du förstå varför det blir så tufft och hitta vägar till en vardag med både lärande och välmående.
Vilka förhållningssätt är verksamma?
Hur får vi barn att medverka i vardagens aktiviteter?
Hur hanterar vi och förebygger riktigt svåra situationer?
Målgrupp Denna halvdagskurs riktar sig i första hand till personalen inom barnomsorgen/förundervisningen. Även andra intresserade är välkomna att delta.
Mål Målet med föreläsningen är att deltagarna ska få ta del av förhållningssätt och effektiva strategier för att hantera och förebygga problemskapande beteenden i förskolan. Vi kommer att titta på konkreta exempel på vanliga situationer och hur du kan göra för att skapa en bättre vardag för såväl barnet, hela gruppen som för dig själv.
Innehåll Kursen tar bl.a. upp följande:
- hur kan vi förstå varför vissa situationer blir så svåra för en del barn?
- att tolka tidiga tecken och minska risken för att kritiska situationer ska spåra ur
- hur kan du hantera utmanande situationer genom bra metoder och bemötande?
- minska problemskapande beteenden med tydliggörande pedagogik som gör vardagen begriplig, hanterbar och meningsfull
- konkreta metoder och verktyg du kan använda direkt i vardagen.
Litteratur Som referenslitteratur under föreläsningen används Edfelt, D., Jahn, C., Reuterswärd, M. och Sjölund, A. Tydliggörande pedagogik i förskolan. Natur&Kultur. 2019. ISBN 9789127824485
Övrig information David Edfelt är leg psykolog och författare. Han arbetar med utbildning och handledning till förskolor, skolor och andra verksamheter. I fokus ligger de misslyckanden och svåra situationer barnen möter i vardagen som lätt blir pedagogernas utmaningar. David arbetade tidigare som samordnare för
utredningsteam för barn och ungdomar på bland annat Karolinska
universitetssjukhuset och som psykolog inom förskola/skola och
barnpsykiatri. Han undervisar på Specialpedagogiska institutionen
vid Stockholms universitet och är en av grundarna till Provivus
som ligger bakom Tipsbanken för pedagoger (provivus.se).
David är författare till Utmaningar i förskolan – att förebygga
problemskapande beteenden och Hjärna i förskolan – vägen till
barns lärande och utveckling och medförfattare till
Beteendeproblem i förskolan – om lågaffektivt bemötande samt
antologin Lågaffektivt bemötande. Han skriver sedan 2016 i
Förskoletidningen.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:42