Kommunikation - Ht19 Effektiv kommunikation med infografik - hur information presenteras visuellt i teorin och praktiken?

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Kommunikation - Ht19 Effektiv kommunikation med infografik - hur information presenteras visuellt i teorin och praktiken?
Föreläsare Kandidat i konst, Kok Hildén Jonatan /
Kursram För levererad individuell feedback (frivilligt) tillkommer
60€ + 24% moms/deltagare.
Kurstider Torsdag 24.10.2019 kl 09:00-16:00
Fredag 25.10.2019 kl 09:00-13:00
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 30.09.2019
Bindande anmälan Ja.
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 395
Kommentar Inkl kaffe
Förkunskaper Allmän datorvana. Grundkunskaper i programmen (Illustrator och Excel) är till hjälp.
Målgrupp Kursen riktar sig till dig som bl.a. arbetar med webb och sociala medier, som kommunikatör, grafiker eller som annars har behov av att skapa insiktsfull och snygg infografik digitalt eller i tryck. Den passar också för dig som ännu inte gjort mycket grafik själv, men skulle vilja börja med att lära dig viktiga grundprinciper. Kursen passar för dig som jobbar med tal och statistik, och för dig som vill lära dig presentera kvalitativ information tydligare.
Mål Du får lära dig grundprinciperna för effektiv visuell presentation av information och vilka framställningssätt som passar för vilken sorts information.

Vi går kort igenom vad forskningen har att säga om hur människans visuella perception fungerar och hur man ska ta dess styrkor och svagheter i beaktande när man formger grafik.

Vi bekantar oss med olika grafiktyper och du får lära dig om hur man väljer rätt sorts grafik för olika sorter av data. Vi studerar skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ information och hur de presenteras visuellt. Vi behandlar också layout, typografi och effektiv användning av färger i infografik.

Vi bekantar oss med att göra publikationsklar grafik med Adobe Illustrator och tabellprogram (Excel). Grundkunskaper i programmen är till hjälp. Du kan också få hjälp med andra program (ex. Tableau).

I kursen ingår också ett paket med tips om olika program för skapande och publicering av grafik på nätet (som t.ex. Datawrapper).
Arbetssätt Kursen omfattar en och en halv dag samt möjlighet till kommentar av utbildaren efteråt.

Första dagen består av teoriföreläsningar och diskussionsuppgifter. Deltagarna får allt teorimaterial under kursen. Dag två är reserverad för övningsuppgiften och vi jobbar fram till lunch med personlig handledning. Övningsuppgiften går ut på att planera och skissa en grafik som du kunde publicera i ditt arbete.

Efter kursen kan du fortsätta jobba på din grafik och skicka in den till utbildaren som, om du önskar, ger kommentarer och utvecklingsförslag per epost.

Datorprogram som används:
Excel (Numbers, LibreOffice)
Adobe Illustrator
(Valfria egna program)
Examination Inledande förhandsuppgift
Välj en grafik du fastnat för, på gott eller ont. Det kan vara någon du gjort själv eller en du sett någonstans. Skicka in din grafik innan kursdagen och förbered dig att berätta kort om varför du valde just den.

Material för övningsuppgiften
Tag med eget material att använda i övningsuppgiften på kursen om du har möjlighet, se till att det är i användbar form.
Har du inte eget datamaterial du vill använda så finns det färdigt övningsmaterial tillgängligt.
Litteratur Kursarrangören tillhandahåller programvaran.
Övrig information Jonatan Hildén är informationsdesigner. Han har formgett informationsgrafik till tidskrifter, fakta- och skolböcker samt olika nättjänster. Jonatan har undervisat sedan 2012 och verkar som timlärare vid Aalto-universitetets magisterprogram i informationsdesign. Han har också hållit fortbildningskurser inom media, för företag och inom den offentliga sektorn. Tillsammans med Juuso Koponen är han författare till boken Data visualization handbook och grundare av designbyrån Koponen+Hildén. Byråns arbeten har belönats bl.a. i Vuoden Huiput -tävlingen för kreativ design.
https://datavizhandbook.info/
http://koponen-hilden.fi/

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:06