Ledarskap - Ht19 Mötesfacilitering - bli bättre på att leda grupper och möten Obs! Nytt datum!

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Ledarskap - Ht19 Mötesfacilitering - bli bättre på att leda grupper och möten Obs! Nytt datum!
Föreläsare HvM Hinders Marica /
Kursram Kom med på en dag där vi diskuterar mötesledarens roll, deltagarnas ansvar, mötesprocessen, olika verktyg samt grupprocesser.

Det är viktigt att respektera och ta till vara organisationens kompetens och resurser. För att göra det underlättar det om man har förmågan att leda möten på ett effektivt och meningsfullt sätt.
Hur man skapar förutsättningar för konstruktiva möten och bygger konsensus kring resultat är viktigt för att deltagarna inte upplever ”att man sitter av tiden” eller ”slösar tid”.
Kurstider Fredag 8.11.2019 kl 09:00-16:00
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 09.10.2019
Bindande anmälan Ja.
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 245
Kommentar Inkl för- och eftermiddagskaffe.
Målgrupp Kursen riktar sig till ledare, projektledare eller teamledare.
Innehåll Kursens innehåll är bl.a.följande:

- vad innebär rollen som facilitator
- mötesprocessen
- hur skapar man effektiva möten som driver verksamhet framåt
- hur skapar man delaktighet och kreativitet
- konkreta verktyg för arbetsmöten
- praktiska övningar.
Övrig information HvM Marica Hinders är certiferad inom Lean Competency systems samt certifierad Ledarstegen coach. Marica håller även kurser inom förbättrings arbete samt ledarskap.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 19:41