Arbetsplatspsykologi - Ht19 Utmattningssyndrom

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Arbetsplatspsykologi - Ht19 Utmattningssyndrom
Föreläsare PeM Lindholm-Gerlin Carola /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider tisdag 29.10.2019 kl.16:30-20:30
tisdag 19.11.2019 kl.16:30-20:30
tisdag 26.11.2019 kl.16:30-20:30
tisdag 17.12.2019 kl.16:30-20:30
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 06.10.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Att relatera teori om stress och burnout till den egna vardagen så att man vid behov kan ändra på vanor och beteendemönster och utveckla nya funktioner.
Innehåll Hur känna igen stress? Vad innebär hjärnstress? Hur motverka stress? Skillnad mellan stress och burnout? Hur allvarlig kan en burnout bli? Hur bli "frisk" från burnout? Hur motverka utmattning?
Arbetssätt Föreläsningar, självreflektion, gruppövningar.
Examination Tentamensform bestäms med deltagarna.
Litteratur Maslach, C. & Leiter, M.P. (1999). Sanningen om utbrändhet. Stockholm: Natur och Kultur.
Jones, H. (1999). Handbok i stresshantering. Falun: Richters.
Övrig information Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:
Organisationspsykologi (5 sp)
Ledarskap I (5 sp)
Ledarskap II (5 sp)
Konflikthantering (5 sp)
Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)
Arbetsplatsmobbning (5 sp)
Skild anmälan till varje delkurs!

Utskriven 23 oktober 2019 kl 19:59