Arbetsplatspsykologi - Ht19 Konflikthantering

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Arbetsplatspsykologi - Ht19 Konflikthantering
Föreläsare PeM Lindholm-Gerlin Carola /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider tisdag 27.8.2019 kl.16:30-20:30
tisdag 10.9.2019 kl.16:30-20:30
tisdag 1.10.2019 kl.16:30-20:30
tisdag 15.10.2019 kl.16:30-20:30
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 16.06.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Inledning OBS! Vi har många på kö till denna kurs. Om du inte ämnar delta vänligen hör av dig till kansliet för avanmälan så någon annan kan få din plats, tfn 018-537711, open@ha.ax

Fakturan för terminsavgiften skickas ut i höst.
Mål Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.
Innehåll - reflektioner kring dynamiken och vad som händer i mellanmänskliga relationer, speciellt i konfliktsituationer
- ökad förmåga att förebygga konflikter
- ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituation
- att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.
Arbetssätt Föreläsningar, övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.
Examination Bestäms tillsammans med deltagarna.
Litteratur Jordan Thomas (2015). Konflikthantering i arbetslivet. Gleerups.

Någon man själv valt, ex:
Van Slyke, E. J. (1999). Listening to Conflict: Finding Constructive Solutions to Workplace Disputes. New York: Amacom.
Potter-Efron, R. T. (1998). Working Anger: Preventing and Resolving Conflict on the Job. Oakland, CA: New Harbinger Pub.
Bohm, Fredric (2003). Konflikthantering: praktisk handbok för arbetsgivare och chefer. Näsviken: Lundén information.
Malten, Arne (1998). Kommunikation och konflikthantering – en introduktion. Studentlitteratur.
Övrig information Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:
Organisationspsykologi (5 sp)
Ledarskap I (5 sp)
Ledarskap II (5 sp)
Konflikthantering (5 sp)
Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)
Arbetsplatsmobbning (5 sp)
Skild anmälan till varje delkurs!

Utskriven 23 oktober 2019 kl 19:49