Förskolepedagogik - HT19 Socialt samspel och berättelser

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Förskolepedagogik - HT19 Socialt samspel och berättelser
Föreläsare leg logoped Frylmark Astrid /
Kursram Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:
Vid minst 10 deltagare 185€+24 % moms
Vid minst 12 deltagare 155€+24% moms
Vid minst 15 deltagare 125€ + 24% moms
Kurstider Fredag den 25.10.2019 kl 09:00-16:00
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 11.10.2019
Bindande anmälan Ja.
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 185
Kommentar Inkl kaffe.
Målgrupp Kursen riktar sig till all daghemspersonal.
Mål Kursens mål är att ge dig:
- förståelse för språkets oskrivna regler
- verktyg för att hjälpa barn att utveckla sitt sociala samspel och berättande.
Innehåll Föreläsning och grupparbeten med följande rubriker:
- utveckling av socialt samspel och berättande hos barn med typisk språkutveckling
- utveckling av pragmatik och berättande hos barn med språkstörning
- observera och kartlägga pragmatik och berättande
- arbeta med socialt samspel och berättande i förskolan.
Litteratur Som referenslitteratur under kursen änvänds:
Språkutveckling och språkstörning del 2, kapitel 8 och 9. Studentlitteratur 2013. Dessa kapitel ger en teoretisk grund.

Utdelade sammanfattningar och kompendier, liksom grupparbeten, ger insikt i aktiviteter och arbetssätt för daghemmet.
Övrig information Astrid Frylmark är logoped, föreläsare och inspiratör med eget företag.
Hon arbetar med föreläsningar, förlagsverksamhet, konsultuppdrag och yrkeshandledning. Astrid har lång erfarenhet av språkutveckling och språkstörning. År 2016 erhöll Astrid svenska Logopedpriset och år 2018 mottog hon SCIRA:s hedersdiplom.
www.spraklek.se är Astrids informationssida om språkutveckling för föräldrar
www.ordaf.se – webbutik med böcker och material för språkutveckling.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:06