Småbarnspedagogik - Ht19-Vt20 Engelska/pedagogik

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Småbarnspedagogik - Ht19-Vt20 Engelska/pedagogik
Föreläsare FM Hemming Erik /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider måndag 9.9.2019 kl. 18:00-20:30
måndag 23.9.2019 kl. 18:00-20:30
måndag 7.10.2019 kl. 18:00-20:30
måndag 21.10.2019 kl. 18:00-20:30
måndag 4.11.2019 kl. 18:00-20:30
måndag 18.11.2019 kl. 18:00-20:30
måndag 2.12.2019 kl. 18:00-20:30
måndag 16.12.2019 kl. 18:00-21:15

måndag 13.1.2020 kl. 18:00-20:30
måndag 27.1.2020 kl. 18:00-20:30
måndag 10.2.2020 kl. 18:00-20:30
måndag 24.2.2020 kl. 18:00-20:30
måndag 9.3.2020 kl. 18:00-20:30
måndag 23.3.2020 kl. 18:00-20:30
måndag 6.4.2020 kl. 18:00-20:30
måndag 20.4.2020 kl. 18:00-21:15
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 09.09.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Inledning Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.
Målgrupp Den som siktar på lärarbehörighet inom småbarnspedagogik, den som vill förkovra sina tidigare kunskaper inom området samt alla andra intresserade.
Mål Färdighetsnivå B2-C1 enligt den europeiska referensramen för språk.

Efter avslutad kurs förväntas de studerande:
- kunna förstå och tillägna sig information från tidningsartiklar, akademiska texter och andra texter som har anknytning till det egna akademiska området
- kunna förstå presentationer, diskussioner, föreläsningar, TV-inslag och videon på standardengelska, såväl inom det egna akademiska området som inom närliggande ämnesområden
- kunna skriva en uppsats, sammanfattning, rapport eller annan text om ett givet ämne inom ett specifikt akademiskt eller yrkesrelaterat område på strukturellt och stilistiskt korrekt språk
- kunna leda och delta i diskussioner med anknytning till såväl det egna akademiska området som närliggande ämnesområden
- kunna hålla ett föredrag med anknytning till det egna akademiska området.

Färdigheterna bedöms på skalan 0-5 beroende på hur väl studerande uppfyller lärandemålen.
Innehåll Specialkursen i engelska är avsedd att hjälpa kursdeltagarna att arbeta effektivt på engelska inom det egna ämnesområdet och att vara verksam i en internationell omgivning. Kursinnehåll: valfri vetenskaplig artikel och några kortare texter för utvidgande av vokabulär samt som underlag för diskussion. I kursen ingår också introduktion till akademiskt skrivande, skrivuppgifter och uppsats, muntliga presentationer, diskussionsövningar, tent, läsförståelse, hörförståelse och grammatikövningar.
Examination Läsa: 1/5: kunna förstå och tillägna sig det huvudsakliga innehållet i tidningsartiklar, akademiska texter och andra texter som har anknytning till det egna akademiska området. Lyssna: 1/5: kunna förstå huvuddragen i presentationer, föreläsningar, TV-inslag och videon på standardengelska, såväl inom det egna akademiska området som inom närliggande ämnesområden. Skriva: 1/5: kunna skriva en uppsats, sammanfattning, rapport eller annan text om ett givet ämne inom ett specifikt akademiskt eller yrkesrelaterat område, trots att språkfel förekommer och textens struktur och stil innehåller brister. Tala: 1/5: kunna hålla föredrag, leda och delta i diskussioner med anknytning till såväl det egna akademiska området som närliggande ämnesområden, trots att språkliga och stilistiska fel förekommer.
Litteratur Enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 19:36