Vård - Ht19 Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Vård - Ht19 Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet
Föreläsare doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna /
Kurstider Tisdag 10.12.2019 kl 09:00-16:00
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 12.11.2019
Bindande anmälan Ja.
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 175
Kommentar inkl. kaffe
Förkunskaper Legitimerad sjukskötare/hälsovårdare.
Mål Efter avslutad kurs ska deltagaren:
- ha kunskap om konceptet ABCDE samt kunna göra sin bedömning av akut sjuka patienter i sitt arbete men även vid den icke akut sjuka patienten
- kunna ge en insjuknad eller skadad person omedelbar och sakenlig vård
- kunna tillämpa teoretiska kunskaper om principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av patient som utsatts för akut sjukdom/trauma.

Deltagarna övar på teamwork och prioriteringar av patienter.
Genomgång sker under kursens gång av praktiska hjälpmedel i samband med
ABCDE, samt övriga vårdåtgärder av sjukskötare som behövs vid omhändertagandet av patienten.
Därtill HLR övningar och defibrillator.
Innehåll - teorigenomgång av konceptet ABCDE
- praktiska övningar i samband med ABCDE
- kort uppdatering av hjärt-lungräddning och defibrillator.

I kursen ingår patientfall på vårdsimulatorn som avslutning där allt det praktiska övas tillsammans med kursledaren.
Arbetssätt Föreläsningar, praktiska övningar, användning av vårdsimulator SimMan3G.
Examination Godkänd/underkänd. 100% deltagande i kursen berättigar till ett intyg efter kursen.
Litteratur Kurslitteratur och studiematerial delas ut till deltagarna före och under kursen. Undervisningsmaterial tillhandahålls av kursarrangören.
Övrig information Spec.ssk/fil mag. Anna Lundberg har arbetat 10 år som sjukskötare inom
akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och den prehospitala specialiseringen som sjukskötare vid Linneuniversitetet i Kalmar 2010. Anna arbetar vid Högskolan på Åland/sjöfart som timlärare och håller kurser för sjöbefäl och skolans studerande i Hälso och sjukvårdskurser enligt STCW-2010. Hon är även involverad i EU projektet On Board Med 2016-2019 samt doktorand vid Umeå Universitet sen april 2018.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:51