Informationsbehandling - Ht19 Att utbilda i källkritik

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Informationsbehandling - Ht19 Att utbilda i källkritik
Föreläsare Andersson Ronny /
Kursram Äntligen en kurs som hjälper dig skapa lektioner, undervisningspass, temaarbeten och arbetssätt för källkritiskt tänkande och källkritiska färdigheter i skolan och andra utbildningssammanhang.

Ronny Andersson har under närmare 25 år undervisat om internet, utvecklingen på webben, lärresurser samt källkritik.

Under de senaste åren har Ronny genomfört två stycken utbildningar om och relaterade till källkritiskt arbete – Källkritik på webben samt Heldag om Det Nya Mediesamhället.

Nu kommer den tredje och avslutande kursen som tar upp tips och metoder för att arbeta med källkritik i olika utbildningssammanhang.

Detta är tänkt att vara en givande kursdag för dig som arbetar inom utbildningsområdet eller behöver konkreta tips hur man kan undervisa om och arbeta med källkritiska frågor, planera ett kortare eller längre arbete i källkritik.

Utbildningen är fristående och kräver inte deltagande i de två tidigare kurserna.
Kurstider Måndag 4.11.2019 kl 09:00-16:00
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 07.10.2019
Bindande anmälan Ja
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 195
Kommentar Inkl för- och eftermiddagskaffe.
Målgrupp Kursen vänder sig till pedagoger, bibliotekarier och alla andra med arbete inom kunskap, undervisning, media och information.
Mål Målsättningen med kursen är ge dig de verktyg som krävs för att själv eller tillsammans med andra kunna planera och genomföra lektioner, projektarbeten eller långsiktigt källkritiskt arbete inom ett ämne eller som ett pågående arbete under en termin eller en årskurs eller en hel skolgång.
Innehåll - Källkritik kräver att det finns en sanning. Vi fastställer en utgångspunkt för det källkritiska arbetet
- vi diskuterar de grundläggande begreppen sanning, objektivitet och åsikt
- vad säger forskningen om (skol)ungdomars intresse för och förmåga till källkritiskt arbete?
- hur skapar man ett naturligt källkritiskt förhållningssätt?
- klassiska exempel: Begreppen sanning, objektivitet och åsikt i förhållande till tre historiska exempel - Förintelsen, Klimatförändringen samt Chem Trails. Diskussion och slutsatser.
- en snabbresa genom det nya informationssamhället. Hur har de nya förutsättningarna påverkat möjligheterna och motivationen att bedriva källkritik?
- källkritik idag och källkritik ”igår”. Är det svårare idag än tidigare? I så fall varför?
- vad säger läroplanerna?
- källkritiskt arbete på kort och på lång sikt.
- hur skapa ett långsyftande källkritiskt förhållningssätt hos elever och ungdomar?
- vad innebär begreppet källtillit? Hur utvecklar man den?
- hur utarbeta lektioner och källkritiska teman?
- konkreta tips för dig som ska undervisa om källkritik
- exempel på hur skolor på olika nivåer arbetar med källkritik
- att vara stöd för andra som arbetar med källkritik
- sammanfattning.
Arbetssätt Utan sanning är ingen källkritik möjlig. Så förhoppningsvis finns det en sanning?

Kursen inleds med att definiera och diskutera de grundläggande begreppen sanning, objektivitet och åsikt. Forskning om ungdomars/skolungdomars källkritiska förmåga redovisas.

Steg för steg tar kursen upp hur man kan motivera och skapa intresse för och förmåga till källkritiskt arbete i skolan. Kursen diskuterar de olika faktorer som gör källkritik idag till något helt annat än källkritik för låt oss säga 20 år sedan.
Utbildningen ger dig riktlinjer för att lägga upp ett källkritiskt arbete på kort och lång sikt. Du får mängder med konkreta tips och en djupare insikt i hur skolor idag arbetar med källkritik.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:39