Småbarnspedagogik - Ht19 Relationer, samspel och konflikthantering

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Småbarnspedagogik - Ht19 Relationer, samspel och konflikthantering
Föreläsare PeM Gammelgård Lillemor /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider torsdag 7.11.2019 kl. 17:00-20:15
fredag 8.11.2019 kl. 17:00-20:15
lördag 9.11.2019 kl. 9:00-15:30
söndag 10.11.2019 kl.9:00-13:00
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 15.10.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Inledning Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.
Målgrupp Den som siktar på lärarbehörighet inom småbarnspedagogik, den som vill förkovra sina tidigare kunskaper inom området samt alla andra intresserade.
Mål Lärandemål
- ökar sin förståelse för relationernas, samspelets och kommunikationens betydelse för lärande och utveckling
- utvecklar sin förståelse för arbetsplatsrelationer och deras betydelse inom dagvård och förskola
- utvecklar sin förmåga att skapa och upprätthålla optimala vuxenrelationer i det pedagogiska arbetet
- tillägnar sig kunskaper om kriser och konflikter samt hur man som pedagog hanterar dem
- utvecklar sin förmåga att arbeta förbyggande vad gäller mobbning, diskriminering och trakasserier.
Innehåll - relationernas betydelse för utveckling och lärande
- relationskompetens
- kris- och konfliktsituationer
- mobbningsförebyggande arbete
- stress och utbrändhet.
Arbetssätt Gruppövningar, tentamen, skriftlig examinationsuppgift, gruppuppgift, seminarier.
Litteratur Hilmarsson, (2010). Samtalet med känslomässig intelligens. Lund: Studentlitteratur
Hougaard, B. (2011). Praktisk vägledning i kommunikation. För lärare i förskola och skola.
Stockholm: Liber. Juul, J. & Jensen, H. (2007). Relationskompetens i pedagogernas värld.
Stockholm: Liber Raundalen, M. (2007). Krispedagogik. Lund: Studentlitteratur

Utskriven 23 oktober 2019 kl 19:36