Internationell marknadsföring - Ht19 Introduktion till marknadsföring

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Internationell marknadsföring - Ht19 Introduktion till marknadsföring
Föreläsare ED Ramström Joachim /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider fredag 27.9.2019 kl. 18:00-20:00
lördag 28.9.2019 kl. 9:30-13:00
Kursen pågår på nätet under tiden 27.9-22.12.2019
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 05.09.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- förklara och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring
- analysera ett företags situation på marknaden med hjälp av teorier, modeller och verktyg inom marknadsföringsfältet
- identifiera, analysera och planera strategier för ett företags kundrelationer, marknadskommunikation och konkurrenssituation.
Innehåll Målet med kursen är att introducera studenterna till marknadsföringens grundläggande begrepp, principer, teorier och modeller. Fokus ligger på att undersöka och diskutera kundens, kommunikationens och konkurrenssituationens centrala roller inom marknadsföring. Studenterna jobbar aktivt med olika verktyg för att analysera och förstå kundbeteende, kundrelationer, kommunikationsstrategier och konkurrensstrategier.
Examination Inlämningsuppgifter under kursens gång, aktivt deltagande.
Litteratur Marknadsföringsboken Författare: Mossberg Lena och Malin Sundström Upplaga: 2011 Förläggare: Studentlitteratur ISBN: 978-91-44-05618-0
Principles of marketing (European Edition) Författare: Philip Kotler ... [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare) Förläggare: Harlow: Pearson
Marknadsföring: teori, strategi och praktik Författare: Philip Kotler ... [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare)

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:10