Organisation och ledning - Ht19 Grundkurs i organisation och ledning

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Organisation och ledning - Ht19 Grundkurs i organisation och ledning
Föreläsare EM, FM West Jessica /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider Kursen pågår på nätet 9.9.2019-8.11.2019

Obligatorisk nätföreläsning den 14.9.2019 klockan 12-14. Du tar del av nätföreläsningen på Zoom via egen dator hemma eller på annan valfri plats.
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 02.09.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
-visa insikt om de centrala begrepp som behandlats
-beskriva dem med egna ord
-använda dem i analys av organisationer och beskriva dem i förhållande till varandra
-diskutera dem med andra kursdeltagare.
Innehåll Kursen förmedlar grundläggande insikter och teoretiska färdigheter i organisation och ledning. Efter kursen skall deltagarna ha de basfärdigheter som krävs för fortsatta studier i ämnet, en helhetsförståelse för hur kunskapsbildningen inom ämnet fungerar, samt grundläggande färdigheter i organisationsanalys.
Kursen går igenom de grundläggande koncepten och teorierna i fältet, strävande till att skapa en förståelse för organisationer och ledning som ett mångdimensionellt och sammansatt fält. I detta ingår teman som: organisation, strategi, struktur, kultur, ledning, personal och förändring.
Examination Essäer, uppgifter, diskussioner och grupparbete.
Litteratur Magnus Forslund. (2013/2019). Organisering och ledning.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 19:59