Redovisning - Ht19 Bokföring - praktikfall

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Redovisning - Ht19 Bokföring - praktikfall
Föreläsare ED Söderlund Karolina / EM Jakas Åsa
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider fredag 20.9. 2019 kl. 17:00-21:00
lördag 21.9.2019 kl. 9:00-13:30
fredag 8.11.2019 kl. 17:00-21:00
lördag 9.11.2019 kl. 9:00-13:30
Däremellan handledning individuellt på distans, pågår på nätet till 29.11.2019.
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 05.09.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Förkunskaper Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper.
Mål Efter fullgjord kurs ska den studerande:
- känna till hur en kontoplan är uppbyggd och hur ett bokföringsprogram fungerar
- självständigt visa insikt om bokföring och göra bokslut i ett mindre aktiebolag
- självständigt kunna söka fram och tolka relevant och aktuell information samt tillämpa den i problemlösningssituationer
- visa förståelse av innehållet i olika bokslutsposter, noggrann dokumentation och betydelsen av avstämningsrutiner.
Innehåll Detta är en kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden gås igenom sett ur producentens synvinkel med hjälp av ett praktikfall - från verifikat till bokslut - där kursdeltagarna samtidigt kan bekanta sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt.
Litteratur Tomperi, Soile.(2013). Bokföring i praktiken. Utbildningsstyrelsen.


Bokslutsmodell för aktiebolag Författare: KTH-yhdistys - Föreningen CGR

Utskriven 23 oktober 2019 kl 19:39