Nationalekonomi - Ht19 Grundkurs i nationalekonomi, Makroekonomi

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Nationalekonomi - Ht19 Grundkurs i nationalekonomi, Makroekonomi
Föreläsare Biträdande professor Johansson Edvard /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider torsdag 5.9.2019 kl. 19:00-20:30
onsdag 11.9.2019 kl. 19:00-20:30
onsdag 18.9.2019 kl. 19:00-20:30
onsdag 25.9.2019 kl. 19:00-20:30
torsdag 3.10.2019 kl. 19:00-20:30
onsdag 9.10.2019 kl. 19:00-20:30
onsdag 16.10.2019 kl. 19:00-20:30
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 14.08.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Studerande förväntas efter avslutad kurs:
1) kunna förklara hur svängningar i ekonomin uppstår och utvecklas
2) veta hur ekonomisk-politiska ingrepp påverkar ekonomin
3) grafiskt och matematiskt kunna använda grundläggande makroteorier för att analysera samhällsekonomin på kort och lång sikt.
Innehåll På kursen får du en bred introduktion till hela samhällsekonomin. Hur ser världsekonomin ut? Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Varför svänger ekonomin över tid? Kan ekonomisk politik styra hur ett land utvecklas på kort och lång sikt?
Arbetssätt Lärplattformen Moodle används. Studenterna förväntas ta del av inspelade föreläsningar inför varje tillfälle, där sedan det viktigaste av innehållet diskuteras. Frivilliga, men poänggivande inlämningsuppgifter varje vecka, som kan ge maximalt 25% av kursens totala poäng.
Examination Sluttentamen, som ger maximalt 75% av kursens totala poäng. 50% av poängen i sluttentamen krävs dock för godkänd kurs.
Litteratur ”The Economy” (tillgänglig på: https://www.core-econ.org/project/core-the-economy/ ), kapitlen 1-3, 6-7, 9-10 och 13-17.
Övrigt material enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 19:55