Utvecklingspsykologi - Ht19 Idrottspsykologisk coaching

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Utvecklingspsykologi - Ht19 Idrottspsykologisk coaching
Föreläsare Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Treier Christoph /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 25.10.2019 kl.17:00-21.00
lördag 26.10.2019 kl. 09:00-16:00
söndag 27.10.2019 kl. 09:00-15.00
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 06.10.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Förkunskaper Motivation och intresse för ämnet.
Mål Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla grundläggande kunskap om idrottspsykologisk coaching. Kursen är inte avsedd att ge kompetens för att undervisa andra i ämnet.
Innehåll Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är desamma inom idrott som inom andra områden. Kursen handlar om hur idrottspsykologisk coaching utförs i syfte att nå bästa möjliga resultat, främst inom idrott, friskvård och hälsa. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap.
Arbetssätt Föreläsningar, seminarier och hemuppgifter.
Examination Tentamen eller uppsats.
Litteratur Uneståhl. L.-E. & Schill, G. (2012) Coaching med mental träning: Den ideala kombinationen. B4PRESS.

Utskriven 22 november 2019 kl 05:22