Nordiska språk - Ht19 Danska

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Nordiska språk - Ht19 Danska
Föreläsare FM Borch Adam /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider fredag 8.11.2019 kl.18:00-20:30
lördag 9.11.2019 kl. 09:00-14:45
söndag 10.11.2019 kl.09:00-13:00
fredag 15.11.2019 kl.18:00-20:30
lördag 16.11.2019 kl.09:00-14:45
söndag 17.11.2019 kl.09:00-13.00
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 21.10.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Förkunskaper Forkundskaber: Det forventes at man kan tale og forstå svensk. Derudover kræves ingen forkundskaber.
Innehåll Udgangspunktet for kurset er at du skal lære at forstå talt dansk da
det oftest er den største udfordring for svensk talende. Kursets fokus
vil derfor først og fremmest ligge på at træne dine evner til at
forstå talt dansk gennem lytteøvelser af forskellige slags. Vi vil
også øve os i dansk udtale og gennemgå andre væsentlige forskelle
mellem dansk og svensk (fx ordforråd). Dertil vil vi også beskræftige
os med dansk kultur og samfundsforhold.
Arbetssätt Mundlige og skriftlige øvelser.
Examination Skriftlig eksamen.
Litteratur Et udvalg af udprinted/elektronisk materiale.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 19:41