Ryska - Ht19-Vt20 Ryska 1

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Ryska - Ht19-Vt20 Ryska 1
Föreläsare FM, universitetslektor Kristola-Backlund Carina /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider Obs! Ändrad kursstart och ny helg i november
fredag 11.10.2019 kl. 18:00-20:30
lördag 12.10.2019 kl. 09:00-12:15
fredag 25.10.2019 kl.18:00-20:30
lördag 26.10.2019 kl. 09:00-12:15
fredag 8.11.2019 kl. 18:00-20:15
lördag 9.11.2019 kl. 09:00-12:15
fredag 22.11.2019 kl. 18:00-20:15
lördag 23.11.2019 kl. 09:00-12:15

OBS! Kursen fortsätter under våren 2020 med lika många kurstillfällen.
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 15.09.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Färdighetsnivå A1 enligt den europeiska referensramen för språk

Efter avslutad kurs förväntas de studerande:
- kunna läsa kyrillisk skrift (både tryckstil och skrivstil) och förstå enkla texter och meddelanden med bekant tema
- kunna förstå vanliga fraser, instruktioner och frågor i konkreta talsituationer, då temat är bekant och taltempot långsamt kunna med kyrilliska bokstäver (tryckstil) skriva korta, enkla texter som anknyter till vardagliga behov och erfarenheter
- kunna med enkla ord berätta om sig själv och sin närmaste krets samt reda sig i enklare dialoger och servicesituationer
- kunna uttala ord och fraser och använda intonationsmönster så att en person med ryska som modersmål förstår det sagda.
Innehåll Ryska 1 ger baskunskaper i språket och riktar sig till studerande från alla fakultetsområden. Vi bekantar oss med Ryssland, dess historia och vardag. Kursdeltagarna lär sig förstå och använda ryska i enkla dialoger och servicesituationer.
Grammatikaliska grundstrukturer (bl.a. kasusböjning, aspektbegreppet, verbböjning, räkneord) övas i kommunikativa situationer, både muntligt och skriftligt. Kursdeltagarna ges också en möjlighet att öva ryska via nätet.
Arbetssätt Föreläsningar och övningar. Moodle används som lärplattform.
Examination Tentamen. Minst 75% närvaro krävs för godkänd kurs.
Litteratur Kafe Piter 1

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:30