Rättsvetenskap - Ht19 Skadeståndsrätt

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Rättsvetenskap - Ht19 Skadeståndsrätt
Föreläsare JD, ED Enkvist Joachim /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider fredag 15.11.2019 kl.17:00-21:00
lördag 16.11.2019 kl. 09:00-15:00
söndag 17.11.2019 kl. 09:00-13:00
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 23.10.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Studieperioden är avsedd att bibringa de studerande goda insikter i den utomkontraktuella skadeståndsrätten, såsom även en översikt över skadestånd vid avtalsbrott. Kursen omfattar följande frågor och områden: - allmän (utomkontraktuell) skadeståndsrätt - skadestånd i avtalsförhållanden.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande 1) behärska de centrala delarna av skadeståndsrätt och 2) ha fördjupade insikter i produktansvar, miljöskadeansvar och i skadestånd vid avtalsbrott.
Innehåll Kursen behandlar frågor om såväl inom- som utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Ämnen som omfattas är de s.k. ansvarsgrunderna (culpa, strikt ansvar, olika försäkringslösningar etc.), kausalitetsproblem, adekvans, beräkning av ersättning, miljöskador, produktskador, tredjemans-skador, rena förmögenhetsskador, ideell ersättning, skador p.g.a. myndighetsutövning etc.
Arbetssätt Föreläsningar och litteraturstudier.
Examination Tentamen.
Litteratur 1. Ståhlberg, & Karhu, Finsk skadeståndsrätt, 2014 eller alternativt p. 3 nedan
2. Saxén, H: Skadestånd vid avtalsbrott. HD-praxis i Finland, 1995
3. Routamo & Stählberg & Karhu. Suomen vahingonkorvaus, 2013 (behandlas under kursen)
Författningar:
SkadeståndsL (412/1974)
KöpL (355/1987): de skadeståndsrättsligt relevanta bestämmelserna läses ingående; i övrigt kan KöpL läsas kursoriskt
Konsumentskyddslag: de skadeståndsrättsligt relevanta bestämmelserna läses ingående; i övrigt kan KSL läsas kursoriskt
PatientskadeL (585/1986), kursoriskt
LuftfartsL (1194/2009) 15 kap., kursoriskt
L om ansvar i spårtrafik (113/1999), kursoriskt
L om ersättning för miljöskador (737/1994), kursoriskt
Produktansvarslag (694/1990), kursoriskt

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:18