Socialt arbete - Ht19 Att förebygga rusmedels- och spelmissbruk

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Socialt arbete - Ht19 Att förebygga rusmedels- och spelmissbruk
Föreläsare FM Normann Maria /
Studiepoäng 5
Kursram Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:
Vid minst 15 deltagare 320€+24 % moms
Vid minst 20 deltagare 270€+24% moms
Kurstider Kursen börjar på nätet på måndag den 28.10.2019 och pågår till v 52/2019.

Två närstudietillfällen:

Tisdag 12.11.2019 kl 09:00-15:00
Onsdag 13.11.2019 kl 09:00-15:00
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 01.10.2019
Bindande anmälan Ja
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 320
Kommentar Inkl. för- och eftermiddagskaffe
Målgrupp Kursen riktar sig till yrkesverksamma personer som i sitt arbete möter barn, unga och vuxna, samt jobbar med att främja hälsa och välmående och förebygga marginalisering. Yrkesgrupper som kan ha nytta av kursen är bl.a. personal inom elevvården, ungdomsservice, polis och social och hälsovård samt socialhandledare och familjearbetare.
Mål Efter kursen kan deltagaren:
- identifiera det rusmedelsförebyggande arbetets nivåer och målsättningar
- tillämpa grundläggande kvalitetskriterier på sitt eget rusmedelsförebyggande arbete
- identifiera etiska frågeställningar inom det förebyggande arbetet och hitta information som behövs för ett kunskapsbaserat förebyggande arbete.
Innehåll Kursens innehåll är bl.a. följande:
- det förebyggande arbetets nivåer och målsättningar
- kunskapskällor och kunskap om olika befolkningsgruppers rusmedels- och spelvanor
- teoretisk grund för förebyggande verksamhet
- kvalitet, utvärdering och etik
- eget arbetsrelaterat utvecklingsarbete.
Arbetssätt Kursdeltagarna gör en förhandsuppgift två veckor innan närstudiedagarna. Kursen omfattar 2 närstudiedagar, 2 korta gruppuppgifter att göra på nätet och till sist ett utvecklingsarbete samt peer review (kamratbedömning) av en annan utvecklingsuppgift. Beräknad tid för uppgifterna efter närstudiedagarna är 5-7 veckor.
Examination Arbetslivsorienterat utvecklingsarbete.
Litteratur Normann, Maria & Odell, Heidi & Tapio, Mari & Vuohelainen, Elsi 2016. Rusmedelsförebyggande arbete inom ungdomssektorn – häng med! Humanistiska yrkeshögskolan, Publikationer 19. http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2016/05/Nuorisoalan-ehkaiseva-RUOTSI-netti.pdf
Normann, Maria & Vuohelainen, Elsi (red.) 2014. Synvinklar på det rusmedelsförebyggande arbetet med unga i Finland. HUMAK Publications E 10. Humanistiska yrkeshögskolan. http://www.humak.fi/wp-content/uploads/2015/02/humak_artikkelit_ruo01_3.pdf
Övrig litteratur och material tillkommer. Bland annat enkäten Hälsa i Skolan, aktuellt material från Institutet från Hälsa och Välfärd, Nordens Välfärdscenter samt Svenska Folkhälsoinstitutet.

Under kursens andra dag får kursdeltagarna konsultera en sakkunnig i förebyggande av cannabisbruk per skype.

Utskriven 21 september 2019 kl 10:42