Företagsekonomi - Vt19 Ekonomi för icke-ekonomer, del 2

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Företagsekonomi - Vt19 Ekonomi för icke-ekonomer, del 2
Föreläsare Civilekonom, Jur kand, Fil kand Hörnstedt Anne Louise /
Kursram Vi fördjupar dina kunskaper om årsredovisningar och bokslut!

Vi fördjupar dig ytterligare i företagsanalyser, den ekonomiska planeringen samt budgetprocessen.

Redan dagen efter kursen kommer du att ha en större insikt för ett
företags ekonomiska planering, vad du kan erhålla för information
från en årsredovisning samt hur ett företag analyserar olika nyckeltal
såsom tillväxt och lönsamhet.

Du kommer nu att känna dig trygg med dina arbetsuppgifter och kan
enkelt och smidigt vidareutvecklas i din nuvarande yrkesroll och ta
dig an nya ansvarsområden. Du har nu verktygen för att effektivisera,
planera och utläsa den tillväxt och lönsamhet som företaget ger.
Kurstider Tisdag 9.4.2019 kl 09:00-16:00
Första anmälan 07.01.2019 kl. 15:00
Sista anmälan 15.03.2019
Bindande anmälan Ja.
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 340
Kommentar Inkl kaffe och kursmaterial.
Inledning Utbildningen ordnas i samarbete med Roda Utbildning.
Förkunskaper För att gå denna ekonomiutbildning, bör du ha grundläggande kunskaper i ekonomi, men du behöver inte ha gått kursen Ekonomi för icke-ekonomer del I tidigare.
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ekonomi.
Du har redan grundläggande kunskaper i ekonomi men vill nu
bli ett strå vassare. Kursen vänder sig till alla som arbetar med ekonomi och har ekonomiansvar.
Innehåll - vilken information erhålls från en årsredovisning
- lagstiftad information
- frivillig information
- företagsanalys
- betalningsförmåga
- tillväxt
- lönsamhet
- ekonomisk planering
- budgetprocessen.

Utskriven 21 mars 2019 kl 07:53