Konstvetenskap - Vt19 Arkitekturhistoria

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Konstvetenskap - Vt19 Arkitekturhistoria
Föreläsare FM Wolff-Helminen Pia /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider fredag 15.3.2019 kl. 18:00-21:15
lördag 16.3.2019 kl. 08:45-13:45
fredag 29.3.2019 kl. 18:00-21:15
lördag 30.3.2019 kl. 08:45-13:45
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 24.02.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten:
- kunna överblicka arkitekturens kronologiska utveckling och dess lokala varianter
- kunna identifiera olika stilar inom arkitekturen och placera dem i tid och rum
- sammanfatta de viktigaste arkitekternas livsverk, ge exempel på enskilda monument
- kunna redogöra för arkitekturteorins betydelse för västerlandets arkitekturhistoria.
Innehåll Kursen fördjupar kunskaperna om den västerländska arkitekturens utveckling från antiken till postmodernismen, med tonvikt på arkitekturteori och funktion, byggnadsmaterial och byggnadstekniska innovationer.
Arbetssätt Föreläsningar och skriftliga uppgifter.
Examination Godkända arbeten.
Litteratur Fazio, Michael & Marian Moffett, Lawrence Wodehouse, A World History of Architecture (2013)

Utskriven 23 februari 2019 kl 11:27