Utvecklingspsykologi - Vt19 Mental träning

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Utvecklingspsykologi - Vt19 Mental träning
Föreläsare Idrottspsykologisk rådgivade och mental coach Treier Christoph /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 25.1.2019 kl.17:00-21.00
lördag 26.1.2019 kl. 09:00-16:00
söndag 27.1.2019 kl. 09:00-15.00
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 23.01.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Förkunskaper Motivation och intresse för ämnet.
Mål Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla
grundläggande kunskap om mental träning. Kursen är inte avsedd att ge
kompetens för att undervisa andra i ämnet.
Innehåll Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som
motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är
desamma inom idrott som inom andra områden. Kursen handlar om hur man
kan träna sig själv mentalt för att nå bästa möjliga resultat, främst inom
idrott, friskvård och hälsa. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad
praktiskt tillämpbar kunskap.
Arbetssätt Föreläsningar.
Examination Tentamen eller uppsats.
Litteratur Uneståhl, L.-E., & Nilsson, A. (2016). Mental träning i idrott. Buena Vida.

Utskriven 23 februari 2019 kl 11:16