Vård - Vt19 Inläggande och handhavande av perifer venkateter -teori och praktiska övningar

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Vård - Vt19 Inläggande och handhavande av perifer venkateter -teori och praktiska övningar
Föreläsare Fil.mag i vårdvetenskap, specialist sjuksköterska Lundberg Anna /
Kurstider Fredag den 29.3.2019 kl 9:00-12:15
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 01.03.2019
Bindande anmälan Ja
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 135
Förkunskaper Legitimerad sjuksköterska. Kursdeltagaren skall ha läst litteraturen innan kursdagen.
Målgrupp Kursen är avsedd för sjukskötare/sjuksköterskor som vill uppdatera sina kunskaper inom PVK samt praktiska övningar vid PVK inläggningen. Kursdeltagaren skall ha läst litteraturen innan kursdagen.
Mål Syftet med kursen är att sjukskötaren skall uppdatera sin kunskap om indikationer för intravenös behandling med betoning på perifer venkateter (PVK) samt inläggande och handhavande av PVK. Syftet är även att sjukskötaren har kunskaper i hur komplikationer vid hantering av PVK förebyggs och hanteras.
Innehåll - indikationer för intravenös behandling
- inläggning av PVK
- handhavande av PVK
- förebyggande av komplikationer vid hantering av PVK
- handhavande av komplikationer vid hantering av PVK.
Arbetssätt Kursen inleds med en teoretisk utbildning och därefter följer praktiska övningar på inläggning av PVK på en övningsarm och ev. på de andra kursdeltagarna.
Examination Godkänt inläggande av perifer venkateter och deltagande i diskussionerna. Deltagaren erhåller kursbevis över godkänd kurs.
Litteratur http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/2858/Stickr%C3%A4dsla.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.mededcoventry.com/Specialties/Anaesthetics/Essence_of_Clinical_Procedures/3_Peripheral_venous_cannulation.pdf

(nedanstående två artiklar skickas ut till deltagarna i fulltext via mejl före kursstarten)

Utskriven 23 februari 2019 kl 11:47