Anmälan till utbildning

Vård - Vt19 Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Vård - Vt19 Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet
Föreläsare Fil.mag i vårdvetenskap, specialist sjuksköterska Lundberg Anna /
Kurstider Fredag 15.3.2019 kl. 9:00-16:00
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 15.02.2019
Bindande anmälan Ja.
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 175
Målgrupp Det krävs att man är legitimerad sjukskötare/hälsovårdare för att delta i kursen.
Mål Efter avslutad kurs ska deltagaren:
- ha kunskap om konceptet ABCDE samt lättare kunna göra sin bedömning av akut sjuka patienter i sitt arbete men även vid den icke akut sjuka patienten
- kunna ge en insjuknad eller skadad person omedelbar och sakenlig vård
- kunna tillämpa teoretiska kunskaper om principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av
patient som utsatt för akut sjukdom/trauma. Deltagarna kommer att öva på teamwork och prioriteringar av patienter.
Genomgång sker under kursens gång av praktiska hjälpmedel i samband med
ABCDE, samt övriga sjuksköterske vårdåtgärder som behövs vid omhändertagandet av patienten. Därtill HLR övningar och defibrillator.
Innehåll - teorigenomgång av konceptet ABCDE
- praktiska övningar i samband med ABCDE
- kort uppdatering av Hjärt- och Lung Räddning och defibrillatorn.

I kursen ingår patientfall på vårdsimulatorn som avslutning där allt det praktiska övas tillsammans med kursledaren.
Arbetssätt Föreläsningar, praktiska övningar, användning av vårdsimulator SimMan3G.
Examination Godkänd/underkänd. 100% deltagande i kursen berättigar till ett intyg efter kursen.
Litteratur Kurslitteratur och studiematerial delas ut till deltagarna före och under kursen. Undervisningsmaterial tillhandahålls av kursarrangören.
Övrig information Spec.ssk/fil mag. Anna Lundberg har arbetat 10 år som sjukskötare inom
akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och den prehospitala specialiseringen som sjuksköterska vid Linneuniversitetet i Kalmar 2010. Anna arbetar vid Högskolan på Åland/sjöfart som timlärare och håller kurser för sjöbefäl och skolans elever i Hälso och sjukvårdskurser enligt STCW-2010. Hon är även involverad i EU projektet On Board Med 2016-2019 samt doktorand vid Umeå Universitet sen april 2018.

Utskriven 12 december 2018 kl 18:06