Kvalitetsarbete - Vt19 Hållbar utveckling utifrån ett ISO 26000 perspektiv – grundutbildning

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Kvalitetsarbete - Vt19 Hållbar utveckling utifrån ett ISO 26000 perspektiv – grundutbildning
Föreläsare Senior konsult, hållbar affärsutveckling Hanses Karin /
Kursram Hållbar utveckling är en stark trend i samhället och vi lever i en föränderlig värld och organisationer ställs inför nya utmaningar. Samhället ställer krav på verksamheter att de ska hantera omställning som följer av klimatförändringar. Det handlar om miljömässigt, etiskt och socialt ansvar vilket öppnar upp till nya möjligheter. Under den här utbildningen har vi ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande som grund och visar hur verksamheter och organisationer kan använda standaren för att identifiera områden.
Vi går igenom hur globaliseringen och miljö är sammankopplade och du får förståelse för begreppet hållbar utveckling och vad det kan omfatta och hur det kan vara till nytta i organisationer.
Kurstider Måndag 11.3.2019 kl 9:00-16:00
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 08.02.2019
Bindande anmälan Ja
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 320
Målgrupp En utbildning för dig som vill få information om begreppet hållbar utveckling och vad det innehåller. Tex. Kvalitets- och/eller miljöchef, -samordnare, hållbarhetsansvarig, verksamhetsutvecklare samt alla andra som vill integrera hållbar utveckling i sin verksamhet.
Mål Efter utbildningen har du:
- förståelse för begreppet hållbar utveckling och vad det kan omfatta
- fått en guidning hur standarden ISO 26000 kan vara ett stöd att integrera hållbar utveckling i organisationen
- kännedom om olika verktyg som finns kring hållbar utveckling
- förståelse över drivkrafter och affärsnyttan med hållbar utveckling
- övergripande förståelse kring hur du praktiskt kan börja arbete med hållbar utveckling i din egen organisation.
Innehåll - hållbar utveckling - bakgrund
- vad innebär Hållbarhet utveckling för din organisation?
- olika dimensionerna av hållbarhet Socialt, Miljö och Ekonomi
- exempel på verktyg som hjälp att nå hållbar utveckling
- exempel hur företag och organisationer arbetar framgångsrikt med sitt hållbarhetsarbete - vilka möjligheter har det lett till?
Övrig information Karin Hanses har en mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhetsfrågor, både som ansvarig i verksamheter och som konsult inom privat och offentlig verksamhet. Närmast kommer Karin från Anticimex där hon varit kvalitets- och miljöchef i fem år, hon har också tidigare varit hållbarhetschef på Åhléns. Karin har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi samt en magisterexamen i Miljö och Hållbart företagande.

Utskriven 23 februari 2019 kl 11:54