Hospitality Management - Vt19 Revenue Management för restaurang

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Hospitality Management - Vt19 Revenue Management för restaurang
Föreläsare Önrup Fredrik /
Kursram Revenue Management (RM) innebär att sälja rätt produkt, till rätt pris, till rätt gäst, vid rätt tillfälle och i
rätt kanal, där målet är att öka restaurangens lönsamhet. RM handlar mycket om ett sätt att tänka där det
gäller att flytta fokus från kostnader till intäkter. Historiskt sett har restaurangbranschen utgått från ett
kostnadsperspektiv när det exempelvis gäller utbud och prissättning, men har inte alltid tagit hänsyn till
marknadskrafterna. Med hjälp av teorierna från RM utvecklas ett nytt synsätt inom restaurang där man kan
ta kontroll över efterfrågan och prissättningen i syfte att optimera intäkterna för maximal lönsamhet.
Kurstider Torsdag 11.4.2019 kl 09:00-17:00
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 13.03.2019
Bindande anmälan Ja.
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 305
Kommentar Priset inkluderar digitalt utbildningsmaterial och kaffe. Deltagarna får tillgång till Pingvinens verktyg för Meny Engineering under 6 månader.
Målgrupp Störst behållning av kursen har den som har en arbetsledande position t ex restaurangchef, kökschef,
hovmästare, köksmästare eller naturligtvis äger och driver restaurangen själv. Alla som arbetar på bokningsoch
försäljningsavdelningarna har också stor behållning av kursen.
Mål Kursens mål är att ge dig praktisk kunskap om hur du kan optimera restaurangens intäkter genom Revenue
Management. Du kommer också att få verktyg och förutsättningar för att kunna skapa en Revenue
Management kultur på dina egna restauranger.
Innehåll Introduktion till Revenue Management
- som introduktion kommer deltagarna att få inblick och förståelse för hur väl Revenue
Management lämpar sig för restaurangbranschen
Nyckeltal
- vi går igenom befintliga och nya användbara nyckeltal och hur dessa kan användas till ökad
lönsamhet i restaurangerna
RevMAP för restaurangen
- deltagarna kommer att få kunskap i hur restaurangen kan prognostisera hög eller låg
efterfrågan (över året, månaden, veckan och dygnet) och vilka strategier gällande menyer,
prissättning, bemanning, merförsäljning, etc som bör tillämpas
Bokningsstrategier
- med hjälp av ”LEGO Restaurangen” visas hur viktigt det är att använda sig av bokningsoch
reservationsstrategier som bygger på den förväntade efterfrågan
Prissättning
- hur sätter vi pris idag och hur kan restaurangen utveckla en mer differentierad
prissättningsfilosofi?
Menu Engineering
- vi går igenom grunderna för Menu Engineering och alla lär sig Pingvinens web-baserade
verktyg för Menu Engineering.
Föreläsningen varvas med övningar och exempel från olika restaurangverksamheter
Som avslutning ges tips & råd för att kunna börja tillämpa RM i sin egen restaurang.
Övrig information Pingvinen etablerades 2003 av Nils Axing och Fredrik Önrup och är ett konsult- och utbildningsföretag inom
hotell- och restaurangbranschen. Fredrik började tillämpa Revenue Management i slutet på 90-talet när han arbetade på Grand Hôtel i
Stockholm. Kunskaperna i ämnet har han bland annat skaffat sig genom studier på Cornell University i USA
och på Handelshögskolan i Göteborg. Idag är Fredrik konsult inom Revenue Management och driver företaget
Pingvinen, som sedan 2003 har genomfört ett 100-tal föreläsningar och diverse uppdrag. Exempel på
uppdragsgivare är Restaurangakademin, Visita, Campus Helsingborg, Akademi Båstad, Frans Schartaus
Handelsinstitut, FEI, ESS Group, Gothia Towers, Scandic Hotels, Harrys Pubar, Nordic Choice, STF, Svenska
Kulturpärlor och Carlsberg.

Utskriven 23 februari 2019 kl 11:31