Kommunikation - Vt19 Skriva vårdat, enkelt och begripligt

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Kommunikation - Vt19 Skriva vårdat, enkelt och begripligt
Föreläsare Examinerad språkkonsult i svenska Olofsson Sofia /
Kursram På dagens arbetsplatser förväntas alla kunna formulera och utforma effektiva texter. På den här kursen får deltagarna lära sig hur det går till. Vi går igenom hur man ska uttrycka sig för att göra sina texter effektiva, begripliga och lättlästa.
Kurstider Onsdag den 13.3.2019 kl 9:00-16:00
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 15.02.2019
Bindande anmälan Ja
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 240
Förkunskaper Inga förkunskaper krävs.
Målgrupp Kursen passar alla som skriver i arbetet och vill bli säkrare skribenter. Kanske arbetar du på myndighet eller driver eget företag? Det du lär dig under kursen kan du använda i alla typer av texter, och det krävs inga särskilda förkunskaper.
Mål Målet med kursdagen är att göra deltagarna till säkrare och effektivare skribenter. Med hjälp av de verktyg och knep som de får lära sig kan de fatta väl underbyggda beslut om hur de ska skriva för att nå mottagarna på bästa sätt. I det här kurstillfället bakar vi även in ett pass som handlar om rätt och fel i språket. Förslagningsvis lägger vi det i vårt sista utbildningsblock för dagen.
Efter kursen kommer deltagarna att känna till
- vad som påverkar begripligheten i en text
- hur man ställer upp och disponerar olika dokument
- när textens form och uppställning fungerar för läsaren
- vilka språkliga egenskaper som lockar till läsning.

De kommer även vara bekanta med några vanliga språkfällor och fel och veta hur de ska undvika dem.
Innehåll Vi varvar praktiska övningar med diskussioner och teoriavsnitt. De praktiska övningarna sker i smågrupper och enskilt.
Några punkter ur kursuppläget:
- vårdat, enkelt och begripligt - vad innebär det?
- analysera textens syfte och mottagare
- vilka behov har olika läsare?
- välj innehåll med läsarens perspektiv
- strukturera och ge läsaren överblick
- så gör du texten begripligt -ordval och språkliga konstruktioner
- rätt och fel i språket.
Arbetssätt Före kursen samlar vi in exempeltexter som kursledaren kan använda för att avgöra deltagarnas behov och förutsättningar. Texterna fungerar även som underlag till diskussioner, exempel och övningar.
Övrig information Sofia Olofsson är examinerad språkkonsult i svenska och regionchef för byrån Språkkonsulterna. Hon har lång erfarenhet av att skriva begripliga webbtexter, eftersom hon har arbetat som informationsansvarig webbredaktör inom e-handel i flera år. I sitt arbete som språkkonsult ser Sofia till att webbtexter blir välskrivna, sökmotoroptimerade och anpassade för mottagaren. Hon håller regelbundet uppskattade kurser och seminarier om webbskrivande för anställda på kommuner, företag och andra stora organisationer.

Utskriven 23 februari 2019 kl 11:20