Kvalitetsarbete - Vt19 Lean i administrativa processer

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Kvalitetsarbete - Vt19 Lean i administrativa processer
Föreläsare HvM Hinders Marica /
Kursram Behöver ni effektivera de administrativa rutinerna och få ett bättre resultat genom engagerade medarbetare?
Då är Lean i administrativa processer något för er. Vi går igenom det populära Lean spelet för administration. Deltagarna utmanas att ta initiativ och beslut om kontinuerliga och ibland radikala förbättringar av arbetsplatsen. Tillämpning av olika leanprinciper varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg. Under den andra dagen går vi igenom ramarna för systematiskt förbättringsarbete.
Kurstider Tisdag 5.2.2019 kl 9:00-16:00
Tisdag 26.3.2019 kl 9:00-16:00
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 18.01.2019
Bindande anmälan Ja.
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 390
Målgrupp Kursen passar för dig som vill effektivera verksamhetens administrativa processer, verksamhetsansvariga, kvalitetsansvariga eller utvecklingsansvariga. Kursen passar för personal både inom privat och offentlig sektor.
Innehåll - lean filosofi och historia
- lean spelet, du utmanas till att ta initiativ och beslut om kontinuerliga och ibland radikala förbättringar på din arbetsplats
- tillämpning av olika Lean principer varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg
- värdeflödeskartläggning
- systematiskt förbättringsarbete.
Övrig information Marica Hinders är certifierad inom Lean Competency System och arbetar som fortbildningschef för Social- och hälsovårdsområdet vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Marica är konsult för olika Leanprojekt där hon tillsammans med kunden kartlägger och utvecklar verksamheten.

Utskriven 23 februari 2019 kl 10:36