Hospitality Management - Vt19 Revenue Management för hotell

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Hospitality Management - Vt19 Revenue Management för hotell
Föreläsare Gubanski Annemarie /
Kursram Revenue Management (RM) innebär att sälja rätt produkt, till rätt pris, till rätt gäst, vid rätt tillfälle och i
rätt kanal, där målet är att öka lönsamhet. RM handlar mycket om ett sätt att tänka där det gäller att flytta
fokus från kostnader till intäkter. Historiskt sett har hotellbranschen utgått från en fast prissättning (Rack)
och rabatterad därifrån. För drygt tio år sedan flyttades det perspektivet till en BAR (Best Available Rate)
struktur. I dagsläget flyttas fokus från en Hotell Revenue Manager till att även förstå och optimera
kostnaderna och främst distributionskostnaderna. Samarbetet mellan de olika kommersiella avdelningarna
har även blivit viktigare.
Kurstider Onsdag 10.4.2019 kl 9:00-17:00
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 13.03.2019
Bindande anmälan Ja
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 305
Kommentar Priset inkluderar digitalt utbildningsmaterial och kaffe.
Målgrupp Störst behållning av kursen har den som har en arbetsledande position som vill öka kunskaperna i Revenue
Management för att optimera resultat, t.ex. receptionschef, hotelldirektör, hotel manager, revenue manager,
bokningschef.
Mål Kursens mål är att ge dig praktisk kunskap om hur du kan optimera hotellens intäkter genom Revenue Management.
Du kommer att få handfasta tips och råd som kan implementeras i verksamheten direkt.
Innehåll Kursens innehåll är bl.a. följande:
Introduktion till Revenue Management på Hotell
- som introduktion kommer deltagarna att få inblick och förståelse för hur väl Revenue
Management lämpar sig för hotell
Nyckeltal
- vi går igenom befintliga och nya användbara nyckeltal och hur dessa kan användas till ökad
lönsamhet på hotell
Marknadssegmentering
- vi diskuterar fördelning inom marknadssegmentering samt dess användning, trender och
ledtiderna samt användning praktisk av den informationen
Prissättning
- hur sätter vi pris idag och hur kan hotellen förstå den optimala prispunkten som passar de
olika kundsegment?
Distribution
- vi diskuterar utmaningar och möjligheter inom distribution av hotellrum och inkluderar
även distributionskostnader samt framtida utvecklingarna
Benchmarking
- hur kan hotellen använda rapporterna för att få fram den optimala strategin?
Föreläsningen varvas med övningar och exempel från olika hotellverksamheter.
Övrig information Taktikon etablerades 2010 av Revenue Managment experten Annemarie Gubanski. I dagsläget består företaget
av sammanlagt sju experter och konsulter. Annemarie Gubanski är en känd expert i Revenue Management och Distribution inom resebranschen med mer
än 18 år erfarenhet av Revenue Management på olika typer av verksamheter. Exempel på uppdragsgivare är
Hotelschool The Hague, Frans Schartaus Handelsinstitut, Visita, Akademi Båstad, SCR, STUA, Scandic,
Nordic Choice, Elite Hotels, Sokos, STF, Nordic Camping, Best Western och mer.

Utskriven 23 februari 2019 kl 11:34