Specialpedagogik - Vt19 När mallen inte stämmer

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Specialpedagogik - Vt19 När mallen inte stämmer
Föreläsare Specialpedagog, lärare i idrott och hälsa Hedevåg Kenth /
Kursram Hur gör vi med dessa barn och ungdomar inom barnomsorgen/skolan?
En del har diagnoser som ADHD och inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolsituationen ändå. Föreläsningen tar upp:
- hjärnforskning. Från teori till praktik. Informationssamhällets konsekvenser
- vilka funktioner och förmågor behövs för att klara målen?
- pedagogiska strategier för att kompensera och utveckla dessa funktioner
- visuellt stöd för att ge och få information samt att hjälpa till att bearbeta information
- vikten av kartläggning av styrkor och svårigheter
- ”Hur det kan se ut från föräldrars utkikstorn”. Hur vi kan skapa en star länk mellan förskola/skola och vårdnadshavare/föräldrar.
- barn och ungdomar med starka reaktioner, utbrott och sammanbrott. Vad kan vi göra?
Kurstider Fredag den 29.3.2018 kl 9:00-16:00
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 01.03.2019
Bindande anmälan Ja
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 285
Målgrupp Kursen vänder sig till personalen inom barnomsorgen och lärare i åk 1-9.
Mål Kursens mål är:
- att deltagarna ska få ökad teoretisk förståelse för hur hjärnan tar emot och processar information
- se vilka pedagogiska konsekvenser detta får för barn och ungdomar som har ADHD, autism eller liknande problematik
- kunskap om vilka pedagogiska strategier som kan användas på grupp- och individnivå.
Litteratur Som referenslitteratur under kursen används boken Hedevåg K. (2017). När mallen inte stämmer. Hedevåg pedagogik. Boken kan köpas under kursen.
Övrig information Kenth Hedevåg har lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Författare till boken ”När mallen inte stämmer”. Mer information på: www.hedevagpedagogik.se

Utskriven 23 februari 2019 kl 10:39