Ledarskap - VT19 Ledarskap för framtidens arbetsliv och morgondagens medarbetare

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Ledarskap - VT19 Ledarskap för framtidens arbetsliv och morgondagens medarbetare
Föreläsare Rasmussen Sofia /
Kurstider Onsdag 3.4.2019 kl 09:00-16:00
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 06.03.2019
Bindande anmälan Ja
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 295
Målgrupp - Kursen vänder sig till dig som
- är chef eller ledare eller som är intresserad av att bli det i framtiden
- arbetar med unga som målgrupp, leder unga medarbetare eller kommunicerar med den unga målgruppen
- arbetar med HR och/eller Employer Branding, arbetsgivarvarumärke eller långsiktig kompetensförsörjning
- är intresserad av omvärldstrender, framtidens arbetsmarknad och den unga generationens värderingar och livsstilar.
Mål Målet med utbildningen är att ge dig verktyg och insikter som är avgörande för att öka attraktionskraften som arbetsgivare på framtidens arbetsmarknad och bli en bättre och mer framtidsrustad ledare av framtidens medarbetare.
Innehåll Förmiddag:
- utifrån värderingsundersökningar: så utmärker sig dagens ungdomsgeneration från tidigare ungdomsgenerationer när det gäller värderingar, framtidsdrömmar, engagemang och livsstilar
- en presentation av olika generationers värderingar och livsstilar
- mänskliga värden i den digitala tidsåldern - hur präglar det digitala livet ungas värderingar och hälsa
- ungas syn på framtiden, förebilder, tillit och demokrati
- de ökade kraven på hållbarhet, jämställdhet och mångfaldsperspektiv
- så kommunicerar vi framgångsrikt med de digitala infödingarna.

Eftermiddag:
- de viktigaste arbetsmarknadnadstrenderna och omvärldsförändringarna som påverkar framtidens arbetsliv
- så blir vi attraktiva arbetsgivare för unga - Vad är viktigast för unga i valet av arbetsgivare? Vad är viktigast när det gäller att behålla unga medarbetare?
- personlig utveckling i jobbet - hur skapar vi förutsättningarna för det?
- så vill unga få utlopp för sin kreativitet i arbetslivet
- konsten att leda unga medarbetare
- det värderingsstyrda ledarskapets betydelse för engagemang
- så attraherar vi talangerna efter #Metoo
- sammanfattning: De viktigaste nycklarna för morgondagens attraktiva arbetsgivare och ledare.
Övrig information Sofia Rasmussen är omvärldsanalytiker, författare, föreläsare samt grundare av och VD för Rasmussen Analys AB. Hon har i femton år undersökt arbetsmarknadsfrågor och olika generationers arbetslivsvärderingar. Som konsult har hon hjälpt en lång rad kunder inom både privat och offentlig sektor att öka sin attraktionskraft som arbetsgivare, utveckla mer värderingsstyrt ledarskap och anpassa HR-strategier till en ny omvärld. Hon genomför bland annat den årliga undersökningen Ungdomsfokus (2015-2019) i vilken över 10 000 personer har svarat på frågor om värderingar kopplat till arbetsliv och kommunikation. Dessutom genomför hon den årligt återkommande undersökningen Equality Sweden 2018.
Hon har en magisterexamen i statsvetenskap och har tidigare arbetat internationellt med kvinnors mänskliga rättigheter inom UNIFEM.

Utskriven 23 februari 2019 kl 10:29