Förskolepedagogik - vt19 Den lärande hjärnan och språkutvecklingen före skolåldern

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Förskolepedagogik - vt19 Den lärande hjärnan och språkutvecklingen före skolåldern
Föreläsare Tebelius Bodin Anna /
Kurstider Torsdag 28.2.2019 kl 9:00-14:30
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 18.02.2019
Bindande anmälan Ja
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 260
Målgrupp Kursen riktar sig till personalen inom barnomsorgen.
Mål Målet med kursen är att ge deltagarna teoretiska kunskaper såväl som verktyg, lekar och insikter om den lärande hjärnan för att utveckla inlärningen i allmänhet och språket i synnerhet.
Innehåll Kursen bygger på vetenskapen bakom hur vi lär, samt vikten av att tidigt utveckla ett rikt språk. Arbetar du inom barnomsorgen och vill veta mer om hjärnan och få konkreta strategier för att stärka barnens språkutveckling? Vill du ha inspiration att arbeta dagligen med språklekar? Ta del av vetenskapen bakom hur barnen lär och bearbetar ny information. Det handlar om hjärnan och den psykologiska sidan av inlärning, liksom den praktiska tillämpningen i barngruppen.
Arbetssätt Under dagen varvas teori med övningar, lekar, reflektioner och dialog.
Övrig information Föreläsare är Anna Tebelius Bodin, pedagog, föreläsare och författare med examen i inlärningspsykologi från Harvard University. Anna har själv undervisat i skolan under många år och parallellt föreläst över hela Sverige och utomlands. Under 2018 nominerades hon till Stora talarpriset och listades bland Sveriges 100 mest populära föreläsare av Eventeffect.

Utskriven 23 februari 2019 kl 11:08