Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Vt19 Introduktion till hållbar utveckling

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Yrkeshögskolekurs
Ämne/kursnamn Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Vt19 Introduktion till hållbar utveckling
Föreläsare MSc Scott Erica / m.fl.
Studiepoäng 3
Kursram Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.
Kurstider onsdag 13.2.2019 kl.18:00-20:30
onsdag 27.2.2019 kl.18:00-20:30
onsdag 13.3.2019 kl.18:00-20:30
onsdag 27.3.2019 kl.18:00-20:30
onsdag 10.4.2019 kl.18:00-20:30
onsdag 24.4.2019 kl.18:00-20:30
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 13.03.2019
Avgiftstyp Terminsavgift YH
Avgift € 90
Mål Deltagaren får grundläggande förståelse för utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan. Kunskaperna och insikterna är tillämpningsbara i kursdeltagarens arbetsliv.
Innehåll 1. Nedslag i historien - från miljö till hållbar utveckling.
2. Strategisk hållbar utveckling.
3. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.
4. Planetära gränser och goda exempel.
5. Social hållbarhet.
6. Presentation av slutuppgift.
Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla sig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan (läs mer i bifogade PDF-filen).
Examination Aktiv närvaro vid närstudietillfällena (minst 75%), godkända kursuppgifter, godkänd slutuppgift.
Litteratur Se den bifogade länken för litteraturlista samt närmare presentation av innehållet och närstudiedagarna:
https://drive.google.com/open?id=1wVthSsSEAPd4Sok1IGPZXdFzezlj9Uu3
Övrig information Till hösten 2019 planeras en Fortsättningskurs i hållbar utveckling (5 sp).

Utskriven 19 maj 2019 kl 20:25