Arbetsplatspsykologi - Vt19 Ledarskap II

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Arbetsplatspsykologi - Vt19 Ledarskap II
Föreläsare PeM Lindholm-Gerlin Carola /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider tisdag 26.3.2019 kl.16:30-20:30
tisdag 2.4.2019 kl.16:30-20:30
tisdag 23.4.2019 kl.16:30-20:30
tisdag 14.5.2019 kl.16:30-20:30
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 05.03.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Genom ett HR-perspektiv på organisation och ledarskap identifiera hur en organisation kunde utveckla personalen och ledarskapet.
Innehåll Kursen tar bl.a. upp:
- att utveckla ett framgångsrikt personalarbete
- strukturer som ger ledaren ryggrad
- kompetensutveckling
- att modigt påverka.
Arbetssätt Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna och självreflektion.
Examination Bestäms tillsammans med deltagarna under första utbildningstillfället.
Litteratur A Lindmark, T Önnevik. (2011 upplaga 2, första upplagan 2006). Human Resource Management-Organisationens hjärta. Studentlitteratur.
Eisele, P. (2007). Att använda arbetsgrupper effektivt. Stockholm: Liber.
Referenslitteratur:
C Blomquist, P Röding. (2010). Ledarskap Personen Reflektionen Samtalet. Studentlitteratur.
Övrig information Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.
De olika delkurserna är:
Organisationspsykologi (5 sp)
Ledarskap I (5 sp)
Ledarskap II (5 sp)
Konflikthantering (5 sp)
Burnout-problematik (5 sp)
Arbetsplatsmobbning (5 sp)
Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

Utskriven 19 maj 2019 kl 20:40