Anmälan till utbildning

Arbetsplatspsykologi - Vt19 Ledarskap I

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Arbetsplatspsykologi - Vt19 Ledarskap I
Föreläsare PeM Lindholm-Gerlin Carola /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider tisdag 8.1.2019 kl.16:30-20:30
tisdag 29.1.2019 kl.16:30-20:30
tisdag 12.2.2019 kl.16:30-20:30
tisdag 5.3.2019 kl.16:30-20:30
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 19.12.2018
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Tillämpa teorier om grupputveckling, arbetsengagemang och beteendeförändring för att leda sig själv i det egna arbetet eller i egna livssammanhang.
Innehåll Kursen tar bl.a. upp:
- gruppens utveckling mot team
- positiv psykologi - koncentration på det som bygger upp glädje och effektivitet
- salutogent ledarskap - meningsfullt arbete
- coaching - ledarens nya utmaning?
Arbetssätt Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.
Examination Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.
Litteratur Granér, R. (1994). Personalgruppens Psykologi. Lund: Studentlitteratur.
Whitmore, J. (2003). Nya coachning för bättre resultat. Jönköping: Brain Books.
Hanson, Anders. (2010). Salutogent ledarskap - för hälsosam framgång. Stockholm Fortbildning Ab
Övrig information Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.
De olika delkurserna är:
Organisationspsykologi (5 sp)
Ledarskap I (5 sp)
Ledarskap II (5 sp)
Konflikthantering (5 sp)
Burnout-problematik (5 sp)
Arbetsplatsmobbning (5 sp)
Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

Utskriven 12 december 2018 kl 18:11