Anmälan till utbildning

Internationell marknadsföring - Vt19 Logistik

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Internationell marknadsföring - Vt19 Logistik
Föreläsare ED Nyholm Monica /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider fredag 1.3.2019 kl. 18:00-20:30
lördag 2.3.2019 kl. 09:00-13:00

OBS! Kursen pågår på nätet under tiden 28.1-14.4.2019.
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 07.01.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Förkunskaper Introduktion till marknadsföring, 5 sp samt Marknadsföring i praktiken, 5 sp eller motsvarande kunskaper.
Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- förstå och använda de grundläggande begreppen inom logistiken
- förklara kopplingen mellan logistik och marknadsföring
- visa en grundläggande förståelse för tjänstemarknadsföring på industriella marknader
- beskriva de aktiviteter och tjänster som ingår i logistikbranschen.
Innehåll På kursen studeras grunderna i logistik och styrning av leveranskedjor. Logistiken ses här närmast ur ett marknadsföringsperspektiv, t.ex. distribution och värdeökande logistiktjänster. Samtidigt behandlas logistikbranschens uppbyggnad och utbudet av transport- och andra logistiktjänster ur ett tjänstemarknadsföringsperspektiv.
Examination Övningar individuellt och i grupp, diskussion på moodle, seminariepresentation och minicase, hemtent. Alla övningar bör göras och bli godkända. I vitsordsbedömningen har hemtenten 40%, inlämningsövningarna totalt 40% och presentation + diskussion på seminariet (inkl. inlämnat material för dem) 20 %. Det finns också element (t.ex. diskussionerna) som bara ger ok och inte beaktas i vitsordet men bör vara godkända.
Litteratur Modern logistik : för ökad lönsamhet, Oskarsson, Björn ; Ekdahl, Bengt ; Aronsson, Håkan, Liber 2013 4., [omarb. och utök.] uppl

Utskriven 12 december 2018 kl 19:26