Anmälan till utbildning

Organisation och ledning - Vt19 Strategisk ledning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Organisation och ledning - Vt19 Strategisk ledning
Föreläsare ED Tallberg Linda /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider lördagen den 2.2.2019 kl. 09:00-12:00

OBS! Pågår på nätet under tiden 28.1-8.4.2019.
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 10.01.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Förkunskaper Grundkurs i Organisation och ledning eller motsvarande kunskaper.
Mål Efter avklarad kurs skall deltagaren kunna:
- beskriva grunderna i strategisk ledning
- analysera olika strategiska processer i en organisation
- argumentera för och emot olika skolbildningar inom strategisk ledning
- i praktiken kunna använda olika metoder för strategiarbete
- sammanfatta strategiska analyser och sammanställa dem till en överskådlig och tilltalande portfolio
Innehåll En strategi kan beskrivas som en karta som hjälper oss att navigera rätt i en föränderlig värld. I denna kurs lär du dig grunderna i strategisk ledning och tränar upp färdigheter i att praktiskt använda det strategiska perspektivet i en organisatorisk vardag.

Du arbetar i grupp med andra deltagare och tillsammans testar ni kursens teoretiska perspektiv i praktiska situationer i olika typer av organisationer.

I kursen ingår gästföreläsningar där du får bekanta dig med konkreta exempel hur man arbetar med strategiska medel i företagens vardag.

Under kursen bekantar du dig med tio klassiska skolbildningar inom strategisk ledning genom teman som t.ex.:
- strategi som rationell process
- strategi som kulturellt fenomen
- strategi i relation till makt o politik
- strategi som resultat av kunskap och lärande.
Arbetssätt Föreläsning, material och uppgifter på lärplattformen Moodle.
Examination Hemtentamen, case-presentation, ev. grupparbete.
Litteratur Strategy Safari , Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J., Prentice Hall, 1998

Utskriven 12 december 2018 kl 19:12