Redovisning - Vt19 Financial Accounting

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Redovisning - Vt19 Financial Accounting
Föreläsare ED Spohr Jonas /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider fredag 8.2.2019 kl. 18:00-20:30
lördag 9.2.2019 kl. 09:30-13:00

OBS! Kursen pågår på nätet under tiden 8.2-15.4.2019
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 16.01.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Innehåll Undervisningen är praktiknära och innehåller både teori och genomgång av case/övningar.
Syftet med kursen är att ge studerandena en förståelse om hur man läser bokslut och använder bokslutssiffrorna för att göra beslut, speciellt relaterat till företagsvärdering.
Arbetssätt Närstudier och casövningar. Moodle används som lärplattform.
Examination Avklarade och godkända caseövningar.
Litteratur Som litteratur kan användas nästan alla Financial Accounting textböcker, t.ex. Financial Accounting -An International Approach, skriven av Jagdish Kothari och Elisabetta Barone, utgiven av FT Prentice Hall

Utskriven 23 februari 2019 kl 11:08