Rättsvetenskap - Vt19 Skatterätt

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Rättsvetenskap - Vt19 Skatterätt
Föreläsare JK Måtar Marcus /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider måndag 11.3.2019 kl. 18:00-20:30
måndag 18.3.2019 kl. 18:00-20:30
måndag 25.3.2019 kl. 18:00-20:30
måndag 1.4.2019 kl. 18:00-20:30
måndag 8.4.2019 kl. 18:00-20:30
måndag 15.4.2019 kl. 18:00-20:30
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 13.02.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Inledning Denna kurs ska ge deltagaren god kunskap om och förståelse av de lagar och den rättspraxis som
gäller för skattesystemet och beskattningen av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt kunskap
om taxeringsförfarandet och mervärdesbeskattningen.
Mål Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna skatterättens centrala
delar, vilket innebär att studenten behärskar den skatterättsliga regleringen
och den närmare tolkningen av de relevanta bestämmelserna.
Innehåll Studieperioden är avsedd att ge de studerande insikter i skatterättens
centrala delar, varvid den direkta beskattningen av företag och enskilda
ägnas särskild uppmärksamhet.
Tyngdpunkten ligger på inkomstbeskattningen samt näringsbeskattning.
Arbetssätt Föreläsningar.
Examination Tentamen.
Litteratur 1. Andersson & Frände, Inledning till skatterätten, 2014
2. Kukkonen & Waldén, Elinkeinoverolaki käytännössä, 2 pain., 2010
3. Författningar:
Inkomstskattelag (1535/1992)
L om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968)
L om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986)
Inkomstskattelag för gårdsbruk (543/1967)
Mervärdesskattelag (1501/1993)
L om skatt på arv och gåva (378/1940)
L ang överlåtelseskatt (931/1996)
Fastighetsskattelag (654/1992)
L om förskottsuppbörd (1118/1996)
L om beskattningsförfarandet (1558/1995)

Utskriven 23 februari 2019 kl 11:26