Språk - Vt19 Italienska grundkurs

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Yrkeshögskolekurs
Ämne/kursnamn Språk - Vt19 Italienska grundkurs
Föreläsare FM Hemming Erik /
Studiepoäng 3
Kursram Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.
Kurstider torsdag 17.1.2019 kl. 18:00-20:30
torsdag 31.1.2019 kl. 18:00-20:30
torsdag 7.2.2019 kl. 18:00-20:30
torsdag 14.2.2019 kl. 18:00-20:30
torsdag 28.2.2019 kl. 18:00-20:30
torsdag 7.3.2019 kl. 18:00-20:30
torsdag 14.3.2019 kl. 18:00-20:30
torsdag 21.3.2019 kl. 18:00-20:30
torsdag 28.3.2019 kl. 18:00-20:30
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 11.01.2019
Avgiftstyp Terminsavgift YH
Avgift € 90
Mål Efter avslutad kurs har den studerande bekantat sig med språket och den italienska kulturen, lärt sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjat använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är också ett gott uttal.
Innehåll Under kursen övas förståelse av enkelt tal med enkel vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. De studerande lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. De läser korta texter från vardagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform o. dyl.) och skriver korta, enkla meddelanden som har att göra med vardagliga behov och enkla beskrivningar om mycket bekanta ämnen (verkliga eller fiktiva personer, händelser, egna och familjens planer). Studerande ska vid uppgifter öva olika branschspecifika frågor och teman och på detta vis lära sig språket inom sitt branschområde.
Arbetssätt Dialoger i smågrupper, läsförståelseträning, uttalsövningar, skrivuppgifter, hemläxor.
Examination Aktivt deltagande, minst 75 % närvaro samt godkända övnings- och inlämningsuppgifter.
Skriftlig tentamen.
Litteratur Kursmaterialet återfinns i kursrummet på läroplattformen

Utskriven 23 februari 2019 kl 11:03