Språk - Vt19 Spanska fortsättningskurs

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Yrkeshögskolekurs
Ämne/kursnamn Språk - Vt19 Spanska fortsättningskurs
Föreläsare FM Hemming Erik /
Studiepoäng 3
Kursram Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.
Kurstider tisdag 15.1.2019 kl. 18:00-20:45
tisdag 22.1.2019 kl. 18:00-20:45
tisdag 5.2.2019 kl. 18:00-20:45
tisdag 12.2.2019 kl. 18:00-20:45
tisdag 26.2.2019 kl. 18:00-20:45
tisdag 5.3.2019 kl. 18:00-20:45
tisdag 12.3.2019 kl. 18:00-20:45
tisdag 19.3.2019 kl. 18:00-20:45
tisdag 26.3.2019 kl. 18:00-20:45
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 07.01.2019
Avgiftstyp Terminsavgift YH
Avgift € 90
Förkunskaper Spanska grundkurs, 3 sp eller motsvarande.
Mål Den studerande skall efter genomgången kurs ha kommunikativa kompetenser motsvarande nivå B1 på CEFR-skalan:
- Förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talad standardspanska om ämnet är bekant
- Förstå det huvudsakliga innehållet i texter som handlar om redan bekanta förhållanden i vanliga genrer
- Samtala om enkla sakförhållanden och ens personliga situation med en välvillig interlokutör
- Skriva korta och enkla meningar om konkreta saker i presens, framtid och dåtid
Innehåll - Texter ur läroboken och från andra media, i sht Internet. Texterna förekommer alltid i samband med bilder och/eller ljud/video för att ge mera kontext.
- Betoning på interaktion och att det inte alltid är nödvändigt att förstå 100 % av texter - ej heller att producera helt korrekta meningar
- Jämförelser med engelska texter för att understryka att cirka 50% av de spanska orden bör vara bekanta
- Ljudinspelningar för att träna uttal
- Skrivande, i sht dialoger, som sedan framförs
- Internetresurser: språkinställningar av mjukvara, nyheter, musik, video
Arbetssätt Muntliga och skriftliga övningar.
Examination Skriftlig tentamen, minst 50% närvaro och alla muntliga och skriftliga uppgifter godkända.
Litteratur Waldenström, E., Westerman, N. & Wik-Bretz, M. (2007). Caminando. 1. Stockholm: Natur & Kultur.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Webbplattform med dokument och länkar till material.

Utskriven 23 februari 2019 kl 10:52