Ungdomsvetenskap - Vt19 Unga med risk för marginalisering

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Ungdomsvetenskap - Vt19 Unga med risk för marginalisering
Föreläsare PeM, pedagogisk handledare Mickos-Spigiel Johanna /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 26.4.2019 kl.17:00-20:30
lördag 27.4.2019 kl.09:00-16:00
söndag 28.4.2019 kl.09:30-14:00
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 03.04.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter godkänd kurs förväntas den studerande:
- känna till de centrala begreppen,
- känna till utslagning som process samt riskfaktorer och främjande faktorer
- känna till aktuella insatser som görs i samhället (främst Finland) för att förhindra utslagning
- känna till de nyaste förändringarna i ungdomslagen samt huvuddragen i ungdomsgarantin
- känna till vad som kan vara vändpunkterna för en ungdom i risk för utanförskap
Innehåll Under kursen diskuteras begrepp såsom utslagning, utanförskap, marginalisering och delaktighet. Är det svårt att vara ung idag? Vem eller vad marginaliserar och vem är egentligen utslagen? Utslagning och marginalisering som process tas upp. Riskfaktorer och förebyggande faktorer behandlas samt statistik och vad fenomenet kostar samhället. Vad kan vi göra och vad gör samhället? Kursen behandlar också delar av ungdomslagen samt ungdomsgarantin. Vi ser också på verkstädernas och det uppsökande arbetets roll i förebyggandet av utanförskap. Sektoröverskridande samarbete samt kritiskt tänkande och reflektion är en röd tråd i kursen.
Aktuella frågor:
vad? (definitioner, begrepp)
vem? (risk- och skyddsfaktorer, siffror och statistik, skolavbrott)
varför? (hur mår unga idag, samhället i förändring, vad kostar utanförskap)
hur? (bemötande, ungdomsverkstäder & uppsökande ungdomsarbete, samarbete, lagar berörande ämnet, vad görs i samhället)
Arbetssätt Studiebesök, föreläsningar, diskussioner, inlämningsuppgifter.
Examination Portfolio.
Litteratur Enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 19 maj 2019 kl 20:24