Krispsykologi - Vt19 Chock

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Krispsykologi - Vt19 Chock
Föreläsare FM Kjerulf Anne-Charlotte /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 1.3.2019 kl. 17:00-21:00
lördag 2.3.2019 kl. 09:00-16:30
söndag 3.3.2019 kl. 09:00-15:30
Första anmälan 12.12.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 06.02.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Mål Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
- kunna beskriva människors reaktioner i chockfasen mera ingående, såväl ur psykologisk som ur stressfysiologisk synvinkel
- göra en åtskiljning på normala och störande reaktioner.
Innehåll Kursen fokuserar på teori och praktik kring akuta traumarelaterade
stressreaktioner, närmare bestämt grunderna i psykotraumatologi och
stressfysiologi i det akuta skedet efter en kris, samt de meningsfulla
stressreaktionerna och traumans bio-psyko-sociala inverkan på människan i det akuta skedet.
Arbetssätt Föreläsningar, diskussioner, övningar.
Examination Examination i form av reflekterande dagbok / sammanfattning i samband med närstudietillfället och en hemuppgift baserad på tentlitteratur el. övrig litteratur som presenteras av kursansvarig i samband med närstudietillfället.
Litteratur Michel, P-O., Lundin, T. & Otto, U. (2001). Psykotraumatologi. bedömning,
bemötande och behandling av stresstillstånd. Studentlitteratur.
Van der Kolk, A., Mcfarlane, A. C. & Weisaeth, L. (1996). Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on body, mind and society. Guilford Press.
Seierstad Åsne. En av oss Anders Bering Breivik, om Utöyamassakern.
Sävstam Malin. När livet stannar.
Övrig information Kursen igår i grundstudierna (25 sp) i ämnet krispsykologi. Delkurserna är
- Introduktion till krispsykologi, 5 sp
- Chock, 5 sp
- Intervention, 5 sp
- Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
- Massmedias roll vid kriser, 5 sp
- PTSD/långtidsverkningar, 5 sp.

För grundstudierna på 25 sp kan väljas valbart vilka fem kurser som helst av dessa sex. I mån av intresse och möjlighet kommer alla delkurser att erbjudas.

Utskriven 23 februari 2019 kl 10:57