Anmälan till utbildning

Informationsbehandling - Ht18 Det Nya Mediesamhället

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Informationsbehandling - Ht18 Det Nya Mediesamhället
Föreläsare Andersson Ronny /
Kursram Kommer vi år 2022 att konsumera mer falsk information än sann?
Informationsbyrån Gartner - som brukar ha rätt i det mesta – påstår så. Påståendet har makt att i grunden förändra villkoren för skola, informationsspridning, kunskapsinhämtning samt begreppen sanning och fakta.
Detta är en heldag om den utveckling som under dessa 25 år lett fram till dagens situation med helt nya villkor för spridning av och åtkomst till information och kunskap.
Kurstider 8.11.2018 kl 09:00-16:00
Första anmälan 30.08.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 22.10.2018
Bindande anmälan Ja.
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 40
Kommentar inkl kaffe
Inledning Kursen delfinaniseras av utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering.
Förkunskaper Inga förkunskaper krävs.
Målgrupp Kursen kan vara att stort intresse för dig som är lärare, bibliotekarie eller har annat arbete inom kunskap, media och information.
Innehåll Vad menas med ”det nya mediesamhället”? Vad har egentligen hänt på 20 år? Ett avstamp för resten av dagen.
Internethjärnan – hur den nya tekniken påverkar oss. Vad säger forskningen?
Kommersialismen tar för sig på webben, blir smartare och mindre direkt igenkännbar. Vad betyder det för oss användare? För utbildningen?
Information och nyheter gifter sig med reklamen.
Spelar det någon roll egentligen?

Algoritmerna och flödena tar över. Här beskrivs allt du inte visste om hur information idag förpackas och distribueras. Allt beskrivs in i minsta detalj, det är nämligen helt avgörande att i grunden förstå hur algoritmer och flöden formar och bekräftar världsbilder.

Delandet i sociala medier, varför och vad blir effekterna? Kampanjerna, bluffarna och konspirationerna. Nya och aktuella exempel.
Alla dessa hatforum. Vad är det som skrivs? Vilka deltar? Vad händer sedan med hatet?

Hur tänker Google fortsätta hantera sin position? Filterbubblor och faktaranking. Googles och de stora nätjättarnas världssyn styr alltmer vad vi får läsa. Är inte det som händer nu egentligen att betrakta som censur.

Internet som arena för marknadsföring av världsbilder, åsikter och politiskt/socialt kampanjande. Fakta och faktaresistens. Finns det överhuvudtaget en sanning? Hur ska vi i så fall bevisa den och hävda den i en tid när fejkade nyheter och förpackad information blir allt vanligare?
”Gammelmedia” och traditionell journalistik lämnar plats för Det Nya Mediesamhället. Ungdomars konsumtion av nyheter och information via sociala medier och flöden.

Vad säger forskningen om allt det här? Ser vi egentligen några nya problem? Eller är det bara ”samma gamla vanliga” men i ny förpackning?

Sist men inte minst – Hur kan det som sker tänkas påverka skolan? Läsförmågan? Gemensam kunskapsinhämtning? Synen på världen? Demokratin?

Och hur ska man ställa sig till den fråga som dagen inleddes med?
Övrig information IT-pedagog Ronny Andersson har under 25 års tid framgångsrikt föreläst för och utbildat svenska folk-, skol- och gymnasiebibliotek samt skolor om källkritik på internet. Hans kurser har i utvärderingar fått mycket bra betyg och ansetts vara en god hjälp vid arbetet med bedömning av webbsidors innehåll och tillförlitlighet.

Utskriven 25 september 2018 kl 06:43