Anmälan till utbildning

Internationell marknadsföring - Ht18 Marknadskommunikation

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Internationell marknadsföring - Ht18 Marknadskommunikation
Föreläsare ED Ramström Joachim /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider Kursen pågår på nätet 28.9-21.12.
Närstudier fre 28.9 kl. 18.00-20.30 och lördag 29.9 kl. 9.30-13
Första anmälan 07.06.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 24.09.2018
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Förkunskaper Introduktion till marknadsföring, 5 sp samt Marknadsföring i praktiken, 5 sp, Konsumentbeteende, 5 sp eller motsvarande kunskaper.
Mål Efter genomgången kurs förväntas att studeranden:
- kan identifiera, utvärdera och analysera val av kommunikationsstrategi, både teoretiskt och praktiskt
- kan planera, genomföra och utvärdera reklamplanering och utformning av reklamkampanjer
- har förmåga att tillämpa grundläggande begrepp beträffande kommunikationsteori och varumärkesteori
Innehåll Kursen introducerar deltagarna till marknadskommunikationens grunder, med särskilt fokus på budskap och kanal. Kursen strävar efter att ge en djupare kunskap kring hur företag effektivt kan kommunicera (internt och externt) i syfte att bygga starka varumärken både nationellt och internationellt. Reklam- och varumärkesteori är viktiga delområden inom kursen, liksom digitala miljöer och sociala medier. Studerandena har efter kursen insikter i hur man i företag och andra organisationer kan hantera marknadskommunikation och varumärken på ett framgångsrikt sätt.

Kursen behandlar kommunikationsteori och -strategier, reklamteori, varumärkesteorier, digital marknadsföring, social media osv. Under kursen jobbar deltagarna projektbaserat i team med uppdrag från näringslivet.
Examination - individuella litteraturgenomgångar
- övningar i form av observationer, analys av olika slags marknadsföringsmaterial
- skriftlig reflektion om sig själv som konsument och mottagare av marknadsföring
- slutrapport i form av en sammanställning av utvalda teman
- självutvärdering.
Litteratur Optimal marknadskommunikation, Micael Dahlen, Fredrik Lange, Sara Rosengren, 2017, Liber
Marknadskommunikation, Rita Mårtensson, 2008, Studentlitteratur

Utskriven 21 november 2018 kl 10:49