Anmälan till utbildning

Organisation och ledning - Ht18 Förändringsledning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Organisation och ledning - Ht18 Förändringsledning
Föreläsare TD Inkinen Heli /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider Kursen pågår på nätet under 17.9-12.12.2018.
Närstudieträff 21-22.9, fre 18:00-20:30, lö 09:00-13:00,
föreläsningar och grupparbete.
En reflektionsuppgift skickas in före närträffen. Närvaro obligatoriskt.
Första anmälan 07.06.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 13.09.2018
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Förkunskaper Grundkurs i organisation och ledning eller motsvarande kunskaper.
Mål Kursens lärandemål:
-beskriva vad som händer i en organisation i förändring
-analysera prosessen av organisationsförändring
-diskutera olika perspektiver av förändringsledning
-använda i praktiken flera metoder av förändringsledning
-leda och sammanfatta caseanalyser av förändringsprocesser.
Innehåll Det enda beständiga är förändring. Vår omvärld förändras och förändringen i omvärlden påverkar också organisationerna. I denna kurs lär du dig hur man kan analysera, driva och leda organisationsförändringar med fokus på kontext, innehåll, strukturer o processer.

Under kursen bekantar du dig med fem olika perspektiv på förändringsledning men du får också lära dig mera praktiska redskap som drivkrafter, innehåll, kontext, strukturer, strategier och processer.
Examination En reflektionsuppgift skickas in före närträffen. Närvaro obligatoriskt på träffen. (20 % av vitsordet), 4 individuella uppgifter baserad på kursmaterialen (40 % av vitsordet), en individuell uppgift (40 % av vitsordet).
Litteratur Jean Helms Mills, Kelly Dye & Albert J.Mills (2009): Understanding Organizational Change.
Samt artiklar enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 21 november 2018 kl 10:46